Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: inky.sk
Posledná aktualizácia: 13 Dec 2017 - 06:35
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Dec 2017
Prvá návšteva 01 Dec 2017 - 00:15
Posledná návšteva 13 Dec 2017 - 06:28
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *885
 
1,327
(1.49 návštev/návštevníka)
3,441
(2.59 Stránok/Návšteva)
9,257
(6.97 Hity/Návšteva)
5.51 GB
(4354.07 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
2,42914,0833.75 GB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 3201Počet návštev: 4449Stránok: 11335Hity: 28531Bajtov: 15.10 GB Unikátne návštevy: 2910Počet návštev: 4172Stránok: 11012Hity: 25918Bajtov: 11.46 GB Unikátne návštevy: 3437Počet návštev: 4851Stránok: 11901Hity: 29596Bajtov: 12.74 GB Unikátne návštevy: 3958Počet návštev: 5529Stránok: 13606Hity: 90543Bajtov: 35.96 GB Unikátne návštevy: 3045Počet návštev: 4502Stránok: 11802Hity: 30919Bajtov: 12.06 GB Unikátne návštevy: 2714Počet návštev: 4029Stránok: 10604Hity: 27011Bajtov: 8.95 GB Unikátne návštevy: 2230Počet návštev: 3248Stránok: 8970Hity: 21356Bajtov: 7.13 GB Unikátne návštevy: 2153Počet návštev: 3200Stránok: 8401Hity: 22090Bajtov: 9.72 GB Unikátne návštevy: 2534Počet návštev: 3777Stránok: 10457Hity: 28653Bajtov: 12.15 GB Unikátne návštevy: 2511Počet návštev: 3843Stránok: 11109Hity: 29463Bajtov: 16.08 GB Unikátne návštevy: 2289Počet návštev: 3581Stránok: 9661Hity: 24849Bajtov: 13.55 GB Unikátne návštevy: 885Počet návštev: 1327Stránok: 3441Hity: 9257Bajtov: 5.51 GB  
 Jan
2017
Feb
2017
Mar
2017
Apr
2017
Máj
2017
Jún
2017
Júl
2017
Aug
2017
Sep
2017
Okt
2017
Nov
2017
Dec
2017
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 20173,2014,44911,33528,53115.10 GB
Feb 20172,9104,17211,01225,91811.46 GB
Mar 20173,4374,85111,90129,59612.74 GB
Apr 20173,9585,52913,60690,54335.96 GB
Máj 20173,0454,50211,80230,91912.06 GB
Jún 20172,7144,02910,60427,0118.95 GB
Júl 20172,2303,2488,97021,3567.13 GB
Aug 20172,1533,2008,40122,0909.72 GB
Sep 20172,5343,77710,45728,65312.15 GB
Okt 20172,5113,84311,10929,46316.08 GB
Nov 20172,2893,5819,66124,84913.55 GB
Dec 20178851,3273,4419,2575.51 GB
Celkom31,86746,508122,299368,186160.41 GB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 96Stránok: 252Hity: 634Bajtov: 744.15 MB Počet návštev: 95Stránok: 222Hity: 665Bajtov: 558.77 MB Počet návštev: 107Stránok: 274Hity: 838Bajtov: 651.97 MB Počet návštev: 113Stránok: 366Hity: 1001Bajtov: 354.32 MB Počet návštev: 126Stránok: 424Hity: 1002Bajtov: 487.05 MB Počet návštev: 91Stránok: 255Hity: 639Bajtov: 331.85 MB Počet návštev: 131Stránok: 326Hity: 874Bajtov: 459.00 MB Počet návštev: 144Stránok: 290Hity: 765Bajtov: 422.84 MB Počet návštev: 101Stránok: 229Hity: 581Bajtov: 396.44 MB Počet návštev: 127Stránok: 288Hity: 808Bajtov: 365.85 MB Počet návštev: 107Stránok: 265Hity: 690Bajtov: 272.08 MB Počet návštev: 81Stránok: 233Hity: 735Bajtov: 583.34 MB Počet návštev: 8Stránok: 17Hity: 25Bajtov: 14.78 MB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 102.08Stránok: 264.69Hity: 712.08Bajtov: 455116895.85
01
Dec
02
Dec
03
Dec
04
Dec
05
Dec
06
Dec
07
Dec
08
Dec
09
Dec
10
Dec
11
Dec
12
Dec
13
Dec
14
Dec
15
Dec
16
Dec
17
Dec
18
Dec
19
Dec
20
Dec
21
Dec
22
Dec
23
Dec
24
Dec
25
Dec
26
Dec
27
Dec
28
Dec
29
Dec
30
Dec
31
Dec
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Dec 201796252634744.15 MB
02 Dec 201795222665558.77 MB
03 Dec 2017107274838651.97 MB
04 Dec 20171133661,001354.32 MB
05 Dec 20171264241,002487.05 MB
06 Dec 201791255639331.85 MB
07 Dec 2017131326874459.00 MB
08 Dec 2017144290765422.84 MB
09 Dec 2017101229581396.44 MB
10 Dec 2017127288808365.85 MB
11 Dec 2017107265690272.08 MB
12 Dec 201781233735583.34 MB
13 Dec 20178172514.78 MB
14 Dec 20170000
15 Dec 20170000
16 Dec 20170000
17 Dec 20170000
18 Dec 20170000
19 Dec 20170000
20 Dec 20170000
21 Dec 20170000
22 Dec 20170000
23 Dec 20170000
24 Dec 20170000
25 Dec 20170000
26 Dec 20170000
27 Dec 20170000
28 Dec 20170000
29 Dec 20170000
30 Dec 20170000
31 Dec 20170000
Priemer102264712434.03 MB
Celkom1,3273,4419,2575.51 GB


 
Dni v týždni  
Stránok: 315.50Hity: 845.50Bajtov: 313.20 MB Stránok: 328.50Hity: 868.50Bajtov: 535.20 MB Stránok: 136Hity: 332Bajtov: 173.32 MB Stránok: 326Hity: 874Bajtov: 459.00 MB Stránok: 271Hity: 699.50Bajtov: 583.49 MB Stránok: 225.50Hity: 623Bajtov: 477.60 MB Stránok: 281Hity: 823Bajtov: 508.91 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon315845313.20 MB
Uto328868535.20 MB
Str136332173.32 MB
Štv326874459.00 MB
Pia271699583.49 MB
Sob225623477.60 MB
Ned281823508.91 MB


 
Hodiny  
Stránok: 77Hity: 194Bajtov: 269.46 MB Stránok: 59Hity: 151Bajtov: 59.38 MB Stránok: 37Hity: 84Bajtov: 31.12 MB Stránok: 41Hity: 63Bajtov: 1.53 MB Stránok: 33Hity: 45Bajtov: 11.23 MB Stránok: 46Hity: 99Bajtov: 15.85 MB Stránok: 106Hity: 244Bajtov: 79.73 MB Stránok: 97Hity: 273Bajtov: 141.16 MB Stránok: 181Hity: 428Bajtov: 256.42 MB Stránok: 193Hity: 465Bajtov: 189.86 MB Stránok: 207Hity: 492Bajtov: 369.00 MB Stránok: 180Hity: 545Bajtov: 339.71 MB Stránok: 186Hity: 523Bajtov: 442.66 MB Stránok: 176Hity: 456Bajtov: 210.11 MB Stránok: 138Hity: 413Bajtov: 198.38 MB Stránok: 119Hity: 410Bajtov: 245.15 MB Stránok: 202Hity: 561Bajtov: 380.98 MB Stránok: 246Hity: 558Bajtov: 210.29 MB Stránok: 213Hity: 635Bajtov: 523.02 MB Stránok: 200Hity: 561Bajtov: 397.11 MB Stránok: 224Hity: 649Bajtov: 248.78 MB Stránok: 194Hity: 560Bajtov: 352.50 MB Stránok: 177Hity: 545Bajtov: 481.83 MB Stránok: 109Hity: 303Bajtov: 187.17 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
0077194269.46 MB
015915159.38 MB
02378431.12 MB
0341631.53 MB
04334511.23 MB
05469915.85 MB
0610624479.73 MB
0797273141.16 MB
08181428256.42 MB
09193465189.86 MB
10207492369.00 MB
11180545339.71 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
12186523442.66 MB
13176456210.11 MB
14138413198.38 MB
15119410245.15 MB
16202561380.98 MB
17246558210.29 MB
18213635523.02 MB
19200561397.11 MB
20224649248.78 MB
21194560352.50 MB
22177545481.83 MB
23109303187.17 MB


   
Krajiny (naj 10)   -   Úplny výpis  
 KrajinyStránokHityBajtov 
skSlovak Republicsk2,4947,5443.90 GB

uaUkraineua48449411.36 MB

usUnited Statesus95226326.47 MB

czCzech Republiccz70211230.50 MB

euEuropean countryeu6223555.21 MB

deGermanyde6216210.43 MB

ruRussian Federationru3037769.28 KB

frFrancefr2127496.48 KB

atAustriaat196441.65 MB

gbGreat Britaingb146712.47 MB

 Ostatné90190958.11 MB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 1,546 Známe, 356 Neznámy (nepreložená IP)
885 Unikátne návštevy
GeoIP
Country
GeoIP
City
StránokHityBajtovPosledná návšteva
mail3.tipnet.skNeznámyNeznámy15745631.96 MB13 Dec 2017 - 06:24
188-167-255-168.dynamic.chello.skSlovak RepublicLevice78787.13 MB12 Dec 2017 - 16:32
188-163-73-8.broadband.kyivstar.netNeznámyNeznámy707070.14 KB13 Dec 2017 - 05:12
134-249-52-116.broadband.kyivstar.netNeznámyNeznámy616161.12 KB12 Dec 2017 - 18:05
46-118-121-38.broadband.kyivstar.netNeznámyNeznámy606060.12 KB13 Dec 2017 - 01:59
www.mfn.skSlovak RepublicMartin571663.75 MB12 Dec 2017 - 09:55
adsl-dyn46.78-98-216.t-com.skSlovak RepublicPoloma561397.87 MB12 Dec 2017 - 19:15
46-118-157-50.broadband.kyivstar.netNeznámyNeznámy525252.10 KB12 Dec 2017 - 20:45
dsystemip5.vhoster.orgUnited StatesLansing48482.73 MB11 Dec 2017 - 16:02
feegusai.gaya.skSlovak RepublicMartin431442.65 MB09 Dec 2017 - 18:19
Ostatné  2,7597,9835.46 GB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
28 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
Googlebot1,395490.65 MB13 Dec 2017 - 06:18
bingbot1,2731.16 GB13 Dec 2017 - 05:57
SeznamBot8211.21 GB13 Dec 2017 - 01:04
Yahoo Slurp711144.13 MB13 Dec 2017 - 06:25
MJ12bot1894.04 MB12 Dec 2017 - 20:13
Bing Preview bot177545.72 MB13 Dec 2017 - 02:51
Java (Often spam bot)1143.75 MB07 Dec 2017 - 13:15
Yandex bot93356.53 KB13 Dec 2017 - 06:27
Unknown robot (identified by 'robot')8645.35 MB12 Dec 2017 - 19:16
Unknown robot (identified by 'crawl')695.40 MB12 Dec 2017 - 09:30
Ostatné-20171,211,293,675+20171211293972162.68 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch Čísla za + zobrazujú úspešné hity na súbory "robots.txt".

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 1,327 - Priemer: 131 sPočet návštevPercentá
0s-30s1,12584.7 %
30s-2mn584.3 %
2mn-5mn261.9 %
5mn-15mn594.4 %
15mn-30mn322.4 %
30mn-1h201.5 %
1h+40.3 %
Neznámy30.2 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
htmHTML or XML static page2,59528 %119.24 MB2.4 %
jpgImage2,15623.2 %20.08 MB0.4 %
pdfAdobe Acrobat file1,65217.8 %3.96 GB84 %
pngImage1,34814.5 %47.07 MB0.9 %
htmlHTML or XML static page8459.1 %1.09 MB0 %
docDocument4715 %168.73 MB3.4 %
zipArchive1121.2 %406.46 MB8.4 %
gifImage650.7 %1.74 MB0 %
xlsDocument100.1 %4.68 MB0 %
rtfDocument20 %145.27 KB0 %
pptx 10 %1.30 MB0 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 1112Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/Viera/Ostatne/Pozehnania_optim.pdf243390802.40 MB1.27 MB
/Viera/Prednasky/Liturgia%20sv%20omse.pdf1422834.89 MB210.17 KB
/Viera/Ostatne/Misal-doplnok.pdf1076711.16 GB1.52 MB
/OznamyAInfo/Oznamy.pdf812613.72 MB131.31 KB
/Viera/Farske/skola12-13/2-03-Proaktivita.doc8109.99 MB126.30 KB
/Resources/Manzelstvo%20-%20len%20obrad%20a%20texty%20k%20obradu...79105.07 MB58.30 KB
/Viera/Bunkove/528.pdf74138.01 MB94.31 KB
/Viera/Sklad/Modlitebnik%20novy.doc530131.62 MB2.48 MB
/Viera/Biblicke/Izaias/017%20-%20Milosrdenstvo%20a%20vernost.pdf5104.41 MB88.59 KB
/Viera/Ostatne/II_Euch_Modl.pdf5022.38 MB46.82 KB

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
44 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/8391.33 KB534304


/Main.htm2924.21 KB1613


/Left.htm2792.52 KB97


/Right.htm2761.98 KB222


/Top.htm275380 Bytov65


/FAQ.htm258113.71 KB203200


/Upgrade.htm197179.82 KB3394


/KrstDietata.htm14210.38 KB130127


/V-SkolskeKatechezy.htm14193.61 KB5965


/V-FarskeKatechezy.htm7362.91 KB3454


Ostatné66955.04 KB301433 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows2,28066.2 %6,72861 %
Linux67719.6 %2,44922.2 %
Macintosh43812.7 %1,36512.3 %
Neznámy461.3 %4714.2 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
Google ChromeNie1,88054.6 %6,00754.5 %
FirefoxNie65719 %2,11319.1 %
SafariNie34810.1 %1,18010.7 %
MS Internet ExplorerNie3139 %4564.1 %
MozillaNie1444.1 %6846.2 %
Neznámy?351 %2292 %
Android browser (PDA/Phone browser)Nie300.8 %2472.2 %
OperaNie190.5 %270.2 %
IPhone (PDA/Phone browser)Nie70.2 %410.3 %
NetscapeNie60.1 %60 %
 Ostatné 20 %230.2 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)65142.2 %1,44732.5 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google530 / 2,469
- Microsoft Bing6 / 11
- Yandex4 / 6
- Yahoo!2 / 5
- Zoznam1 / 1
- Unknown search engines1 / 1
- Seznam0 / 1
54435.2 %2,49456 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- http://sexsaoy.com1111
- http://chocolateslim-u-srbiji.com99
- http://y8games-free.com99
- http://astana.xxxkaz.org99
- http://copenergo.ru/publikatsii/preimuschestva-i-nedostatki-kart...99
- http://www.szucs.ru88
- http://www.freebsd.org.ua88
- https://biographiya.com88
- http://lakomka.com.ua88
- http://mafa-free.com77
- Ostatné242392
32821.2 %47810.7 %
Neznámý pôvod191.2 %330.7 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
6 Kľúčové slováHľadaniePercentá
platnosť omše deň vopred228.5 %
ars114.2 %
www.farar.inky.sk114.2 %
kedy mozem prijat hostiu114.2 %
moze farar nepripustit dieta na prve svate prijmanie114.2 %
kde dostanem kopiu krstneho listu114.2 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
23 VýrazyHľadaniePercentá
platnosť27.4 %
vopred27.4 %
omše27.4 %
deň27.4 %
nepripustit13.7 %
ars13.7 %
prijmanie13.7 %
mozem13.7 %
moze13.7 %
kopiu13.7 %
Iné slová1348.1 %

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených441 / 885 Návštevy49.8 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
404Document Not Found (hits on favicon excluded)5,96195 %5.55 MB
403Forbidden2443.8 %217.64 KB
500Internal server Error230.3 %0
301Moved permanently (redirect)220.3 %5.12 KB
206Partial Content170.2 %374.10 KB
405Method not allowed50 %4.38 KB
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): hashfiles, geoip_city_maxmind, ipv6, geoip, tooltips)