Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: inky.sk
Posledná aktualizácia: 26 Jún 2017 - 06:53
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Jún 2017
Prvá návšteva 01 Jún 2017 - 01:09
Posledná návšteva 26 Jún 2017 - 06:48
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *2,341
 
3,433
(1.46 návštev/návštevníka)
9,101
(2.65 Stránok/Návšteva)
23,224
(6.76 Hity/Návšteva)
7.72 GB
(2359.14 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
9,82433,0515.04 GB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 3201Počet návštev: 4449Stránok: 11335Hity: 28531Bajtov: 15.10 GB Unikátne návštevy: 2910Počet návštev: 4172Stránok: 11012Hity: 25918Bajtov: 11.46 GB Unikátne návštevy: 3437Počet návštev: 4851Stránok: 11901Hity: 29596Bajtov: 12.74 GB Unikátne návštevy: 3958Počet návštev: 5529Stránok: 13606Hity: 90543Bajtov: 35.96 GB Unikátne návštevy: 3045Počet návštev: 4502Stránok: 11802Hity: 30919Bajtov: 12.06 GB Unikátne návštevy: 2341Počet návštev: 3433Stránok: 9101Hity: 23224Bajtov: 7.72 GB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2017
Feb
2017
Mar
2017
Apr
2017
Máj
2017
Jún
2017
Júl
2017
Aug
2017
Sep
2017
Okt
2017
Nov
2017
Dec
2017
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 20173,2014,44911,33528,53115.10 GB
Feb 20172,9104,17211,01225,91811.46 GB
Mar 20173,4374,85111,90129,59612.74 GB
Apr 20173,9585,52913,60690,54335.96 GB
Máj 20173,0454,50211,80230,91912.06 GB
Jún 20172,3413,4339,10123,2247.72 GB
Júl 201700000
Aug 201700000
Sep 201700000
Okt 201700000
Nov 201700000
Dec 201700000
Celkom18,89226,93668,757228,73195.05 GB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 115Stránok: 288Hity: 735Bajtov: 201.67 MB Počet návštev: 123Stránok: 313Hity: 826Bajtov: 218.74 MB Počet návštev: 113Stránok: 240Hity: 738Bajtov: 270.20 MB Počet návštev: 156Stránok: 405Hity: 1066Bajtov: 314.17 MB Počet návštev: 151Stránok: 399Hity: 1010Bajtov: 406.17 MB Počet návštev: 136Stránok: 350Hity: 893Bajtov: 360.08 MB Počet návštev: 135Stránok: 338Hity: 818Bajtov: 578.50 MB Počet návštev: 134Stránok: 402Hity: 902Bajtov: 552.10 MB Počet návštev: 129Stránok: 375Hity: 808Bajtov: 176.15 MB Počet návštev: 141Stránok: 319Hity: 733Bajtov: 358.09 MB Počet návštev: 143Stránok: 380Hity: 966Bajtov: 219.64 MB Počet návštev: 166Stránok: 412Hity: 1048Bajtov: 287.94 MB Počet návštev: 140Stránok: 482Hity: 1172Bajtov: 180.19 MB Počet návštev: 128Stránok: 345Hity: 922Bajtov: 200.26 MB Počet návštev: 179Stránok: 516Hity: 1582Bajtov: 311.64 MB Počet návštev: 150Stránok: 367Hity: 931Bajtov: 378.00 MB Počet návštev: 111Stránok: 362Hity: 949Bajtov: 486.78 MB Počet návštev: 149Stránok: 457Hity: 1207Bajtov: 318.39 MB Počet návštev: 135Stránok: 329Hity: 871Bajtov: 227.66 MB Počet návštev: 121Stránok: 273Hity: 774Bajtov: 515.23 MB Počet návštev: 112Stránok: 244Hity: 671Bajtov: 228.93 MB Počet návštev: 131Stránok: 338Hity: 760Bajtov: 249.41 MB Počet návštev: 119Stránok: 264Hity: 714Bajtov: 294.44 MB Počet návštev: 123Stránok: 306Hity: 730Bajtov: 232.40 MB Počet návštev: 156Stránok: 536Hity: 1290Bajtov: 330.18 MB Počet návštev: 37Stránok: 61Hity: 108Bajtov: 12.17 MB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 132.04Stránok: 350.04Hity: 893.23Bajtov: 318974210.81
01
Jún
02
Jún
03
Jún
04
Jún
05
Jún
06
Jún
07
Jún
08
Jún
09
Jún
10
Jún
11
Jún
12
Jún
13
Jún
14
Jún
15
Jún
16
Jún
17
Jún
18
Jún
19
Jún
20
Jún
21
Jún
22
Jún
23
Jún
24
Jún
25
Jún
26
Jún
27
Jún
28
Jún
29
Jún
30
Jún
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Jún 2017115288735201.67 MB
02 Jún 2017123313826218.74 MB
03 Jún 2017113240738270.20 MB
04 Jún 20171564051,066314.17 MB
05 Jún 20171513991,010406.17 MB
06 Jún 2017136350893360.08 MB
07 Jún 2017135338818578.50 MB
08 Jún 2017134402902552.10 MB
09 Jún 2017129375808176.15 MB
10 Jún 2017141319733358.09 MB
11 Jún 2017143380966219.64 MB
12 Jún 20171664121,048287.94 MB
13 Jún 20171404821,172180.19 MB
14 Jún 2017128345922200.26 MB
15 Jún 20171795161,582311.64 MB
16 Jún 2017150367931378.00 MB
17 Jún 2017111362949486.78 MB
18 Jún 20171494571,207318.39 MB
19 Jún 2017135329871227.66 MB
20 Jún 2017121273774515.23 MB
21 Jún 2017112244671228.93 MB
22 Jún 2017131338760249.41 MB
23 Jún 2017119264714294.44 MB
24 Jún 2017123306730232.40 MB
25 Jún 20171565361,290330.18 MB
26 Jún 2017376110812.17 MB
27 Jún 20170000
28 Jún 20170000
29 Jún 20170000
30 Jún 20170000
Priemer132350893304.20 MB
Celkom3,4339,10123,2247.72 GB


 
Dni v týždni  
Stránok: 300.25Hity: 759.25Bajtov: 233.49 MB Stránok: 368.33Hity: 946.33Bajtov: 351.83 MB Stránok: 309Hity: 803.67Bajtov: 335.90 MB Stránok: 386Hity: 994.75Bajtov: 328.70 MB Stránok: 329.75Hity: 819.75Bajtov: 266.83 MB Stránok: 306.75Hity: 787.50Bajtov: 336.87 MB Stránok: 444.50Hity: 1132.25Bajtov: 295.59 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon300759233.49 MB
Uto368946351.83 MB
Str309803335.90 MB
Štv386994328.70 MB
Pia329819266.83 MB
Sob306787336.87 MB
Ned4441,132295.59 MB


 
Hodiny  
Stránok: 190Hity: 411Bajtov: 88.56 MB Stránok: 101Hity: 215Bajtov: 50.37 MB Stránok: 80Hity: 141Bajtov: 16.01 MB Stránok: 72Hity: 101Bajtov: 15.58 MB Stránok: 67Hity: 91Bajtov: 12.31 MB Stránok: 186Hity: 338Bajtov: 76.80 MB Stránok: 205Hity: 472Bajtov: 78.62 MB Stránok: 434Hity: 1041Bajtov: 239.17 MB Stránok: 429Hity: 1056Bajtov: 465.99 MB Stránok: 514Hity: 1376Bajtov: 460.03 MB Stránok: 464Hity: 1265Bajtov: 389.53 MB Stránok: 428Hity: 1132Bajtov: 435.42 MB Stránok: 465Hity: 1239Bajtov: 491.55 MB Stránok: 472Hity: 1259Bajtov: 468.66 MB Stránok: 527Hity: 1355Bajtov: 767.21 MB Stránok: 416Hity: 1124Bajtov: 399.24 MB Stránok: 414Hity: 1192Bajtov: 370.98 MB Stránok: 474Hity: 1272Bajtov: 475.92 MB Stránok: 354Hity: 1033Bajtov: 748.47 MB Stránok: 551Hity: 1375Bajtov: 318.00 MB Stránok: 497Hity: 1306Bajtov: 352.87 MB Stránok: 828Hity: 2033Bajtov: 485.91 MB Stránok: 559Hity: 1506Bajtov: 439.76 MB Stránok: 374Hity: 891Bajtov: 262.18 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
0019041188.56 MB
0110121550.37 MB
028014116.01 MB
037210115.58 MB
04679112.31 MB
0518633876.80 MB
0620547278.62 MB
074341,041239.17 MB
084291,056465.99 MB
095141,376460.03 MB
104641,265389.53 MB
114281,132435.42 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
124651,239491.55 MB
134721,259468.66 MB
145271,355767.21 MB
154161,124399.24 MB
164141,192370.98 MB
174741,272475.92 MB
183541,033748.47 MB
195511,375318.00 MB
204971,306352.87 MB
218282,033485.91 MB
225591,506439.76 MB
23374891262.18 MB


   
Krajiny (naj 10)   -   Úplny výpis  
 KrajinyStránokHityBajtov 
skSlovak Republicsk6,75919,1845.22 GB

uaUkraineua65066014.66 MB

czCzech Republiccz333838293.55 MB

ruRussian Federationru28534335.00 MB

usUnited Statesus258369147.26 MB

deGermanyde11729396.18 MB

euEuropean countryeu10529128.48 MB

frFrancefr971102.31 MB

brBrazilbr7212036.75 MB

atAustriaat5317845.71 MB

 Ostatné3728381.82 GB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 3,933 Známe, 898 Neznámy (nepreložená IP)
2,341 Unikátne návštevy
GeoIP
Country
GeoIP
City
StránokHityBajtovPosledná návšteva
mail3.tipnet.skNeznámyNeznámy8141,569122.02 MB25 Jún 2017 - 23:27
feegusai.gaya.skSlovak RepublicMartin343955149.94 MB25 Jún 2017 - 22:25
oomeegio.gaya.skSlovak RepublicMartin18045316.22 MB25 Jún 2017 - 20:02
188-167-251-207.dynamic.chello.skSlovak RepublicBratislava14814813.31 MB25 Jún 2017 - 21:19
pool-37-140-74-218.is74.ruNeznámyNeznámy100100100.20 KB10 Jún 2017 - 14:10
178-143-142-81.dynamic.orange.skSlovak RepublicZaskov982227.88 MB11 Jún 2017 - 15:33
90-64-48-55.dynamic.orange.skSlovak RepublicTrnava851955.44 MB16 Jún 2017 - 15:07
www.mfn.skSlovak RepublicMartin832005.72 MB20 Jún 2017 - 15:11
37-115-187-118.broadband.kyivstar.netNeznámyNeznámy737373.14 KB15 Jún 2017 - 00:37
46-118-117-131.broadband.kyivstar.netNeznámyNeznámy707070.14 KB15 Jún 2017 - 03:08
Ostatné  7,10719,2397.41 GB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
35 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
Googlebot4,8371.69 GB26 Jún 2017 - 06:31
bingbot2,3911017.89 MB26 Jún 2017 - 06:45
Java (Often spam bot)1,550122.72 MB25 Jún 2017 - 00:13
MJ12bot1,155525.80 MB25 Jún 2017 - 13:50
Yahoo Slurp1,101342.74 MB26 Jún 2017 - 06:23
SeznamBot1,014790.77 MB25 Jún 2017 - 13:21
Yandex bot38912.31 MB25 Jún 2017 - 03:23
Bing Preview bot210259.65 MB25 Jún 2017 - 21:33
Unknown robot (identified by 'bot*')176135.22 MB25 Jún 2017 - 20:10
FavIconizer151159.40 KB26 Jún 2017 - 05:47
Ostatné585195.99 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 3,433 - Priemer: 145 sPočet návštevPercentá
0s-30s2,94485.7 %
30s-2mn1173.4 %
2mn-5mn1033 %
5mn-15mn1173.4 %
15mn-30mn571.6 %
30mn-1h601.7 %
1h+320.9 %
Neznámy30 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
htmHTML or XML static page7,09030.5 %201.55 MB3.1 %
jpgImage5,38023.1 %59.04 MB0.9 %
pdfAdobe Acrobat file4,29718.5 %5.00 GB79.9 %
pngImage3,12113.4 %108.74 MB1.6 %
htmlHTML or XML static page1,9988.6 %2.45 MB0 %
docDocument9554.1 %390.41 MB6 %
gifImage1720.7 %4.48 MB0 %
zipArchive1670.7 %486.76 MB7.5 %
rtfDocument150 %1.03 MB0 %
xlsDocument130 %7.95 MB0.1 %
Neznámy70 %9.04 MB0.1 %
pptx 60 %14.78 MB0.2 %
rarArchive30 %889.51 KB0 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 1282Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/Viera/Ostatne/BozieTelo-knaz.pdf5551434.34 MB61.79 KB
/Resources/Manzelstvo%20-%20len%20obrad%20a%20texty%20k%20obradu...3711921.63 MB56.79 KB
/Resources/LekcionarV-SobasneTexty.pdf2402772.67 MB278.69 KB
/OznamyAInfo/Oznamy.pdf2295934.37 MB122.21 KB
/Viera/Ostatne/Misal-doplnok.pdf2182,9112.40 GB803.53 KB
/Viera/Ostatne/Pozehnania_optim.pdf181348606.15 MB1.15 MB
/Viera/Prednasky/Liturgia%20sv%20omse.pdf1801843.95 MB227.30 KB
/Viera/Ostatne/TuricnaVigilia.pdf1571525.24 MB150.29 KB
/Viera/Sklad/Biela%20Sobota.pdf153102275.25 MB1.08 MB
/Viera/Ostatne/PrveSvatePrijimanieDeti%20-%20Obrad%20a%20smernic...12988.09 MB60.46 KB

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
63 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/1,9661.27 KB1,246720


/Main.htm1,0113.38 KB20292


/Right.htm7551.96 KB1979


/Left.htm7222.38 KB3229


/Top.htm690374 Bytov2014


/KrstDietata.htm60812.10 KB565560


/Upgrade.htm397162.50 KB21156


/FAQ.htm348111.99 KB269283


/1SPDietata.htm30915.83 KB289286


/SviatostManzelstva.htm28934.92 KB258265


Ostatné2,00648.90 KB512946 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows5,70262.6 %17,13661 %
Linux2,10623.1 %6,12521.8 %
Macintosh1,14412.5 %3,67313 %
Neznámy1401.5 %1,0063.5 %
Unknown Unix system90 %90 %
Java00 %980.3 %
Java Mobile00 %20 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
Google ChromeNie5,02855.2 %14,45751.5 %
FirefoxNie1,72518.9 %4,83117.2 %
SafariNie97310.6 %3,35411.9 %
MS Internet ExplorerNie5506 %7582.7 %
MozillaNie5095.5 %3,29911.7 %
Android browser (PDA/Phone browser)Nie1431.5 %6162.1 %
OperaNie760.8 %1850.6 %
Neznámy?500.5 %4411.5 %
NetscapeNie310.3 %340.1 %
Nokia Browser (PDA/Phone browser)Nie120.1 %410.1 %
 Ostatné 40 %330.1 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)1,38234.7 %5,26043.9 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google1,730 / 5,497
- Yandex23 / 42
- Microsoft Bing11 / 40
- Yahoo!6 / 10
- Unknown search engines5 / 7
- Ask4 / 5
- Rambler2 / 5
- Zoznam2 / 2
- Seznam1 / 5
- Teoma0 / 2
- Ostatné0 / 1
1,78444.8 %5,61646.9 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- http://licenseplatescar.xyz5050
- http://companies-catalog.xyz5050
- http://numberscars.xyz5050
- https://www.facebook.com1649
- http://chatroulette.online1313
- http://typer.one1212
- http://hdwallpapers-free.com1212
- http://kaliningrad.zrus.org1111
- https://dellalimov.com1111
- http://irkutsk.zrus.org1010
- Ostatné521725
75618.9 %9938.2 %
Neznámý pôvod591.4 %1050.8 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
36 Kľúčové slováHľadaniePercentá
www.farar.inky.sk715.9 %
inky24.5 %
ars24.5 %
narodenie dietata na prikazany sviatok12.2 %
1.sv.prijímanie12.2 %
farar.inky12.2 %
ako získať krstný list?12.2 %
svadba cirkevna v prirode moze byt12.2 %
cirkevnoprávne prekazky12.2 %
ako dat dieta skor na prve sv.prijimanie12.2 %
Iné frázy2659 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
89 VýrazyHľadaniePercentá
www.farar.inky.sk75.5 %
v53.9 %
krst53.9 %
prijimanie43.1 %
prve43.1 %
na43.1 %
dietata32.3 %
prijímanie32.3 %
201732.3 %
kostole21.5 %
Iné slová8668.2 %

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených811 / 2,341 Návštevy34.6 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
404Document Not Found (hits on favicon excluded)12,39992.3 %11.67 MB
403Forbidden6124.5 %554.58 KB
301Moved permanently (redirect)1471 %33.72 KB
405Method not allowed1270.9 %111.12 KB
500Internal server Error710.5 %0
206Partial Content520.3 %871.70 KB
302Moved temporarily (redirect)200.1 %5.37 KB
416Requested range not valid10 %314 Bytov
406Document not acceptable to client10 %0
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): geoip_city_maxmind, tooltips, ipv6, geoip, hashfiles)