Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: inky.sk
Posledná aktualizácia: 25 Feb 2018 - 06:34
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Feb 2018
Prvá návšteva 01 Feb 2018 - 00:12
Posledná návšteva 25 Feb 2018 - 06:19
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *3,250
 
4,578
(1.4 návštev/návštevníka)
10,934
(2.38 Stránok/Návšteva)
26,170
(5.71 Hity/Návšteva)
11.09 GB
(2540.08 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
7,46334,1854.35 GB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 3216Počet návštev: 4475Stránok: 10474Hity: 28152Bajtov: 12.94 GB Unikátne návštevy: 3250Počet návštev: 4578Stránok: 10934Hity: 26170Bajtov: 11.09 GB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2018
Feb
2018
Mar
2018
Apr
2018
Máj
2018
Jún
2018
Júl
2018
Aug
2018
Sep
2018
Okt
2018
Nov
2018
Dec
2018
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 20183,2164,47510,47428,15212.94 GB
Feb 20183,2504,57810,93426,17011.09 GB
Mar 201800000
Apr 201800000
Máj 201800000
Jún 201800000
Júl 201800000
Aug 201800000
Sep 201800000
Okt 201800000
Nov 201800000
Dec 201800000
Celkom6,4669,05321,40854,32224.03 GB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 130Stránok: 375Hity: 844Bajtov: 443.53 MB Počet návštev: 122Stránok: 355Hity: 1033Bajtov: 639.38 MB Počet návštev: 109Stránok: 299Hity: 878Bajtov: 826.55 MB Počet návštev: 142Stránok: 360Hity: 977Bajtov: 613.36 MB Počet návštev: 137Stránok: 374Hity: 984Bajtov: 429.90 MB Počet návštev: 175Stránok: 494Hity: 1226Bajtov: 558.26 MB Počet návštev: 179Stránok: 413Hity: 905Bajtov: 308.10 MB Počet návštev: 156Stránok: 419Hity: 974Bajtov: 411.78 MB Počet návštev: 158Stránok: 420Hity: 933Bajtov: 334.70 MB Počet návštev: 149Stránok: 430Hity: 1040Bajtov: 380.98 MB Počet návštev: 205Stránok: 507Hity: 1267Bajtov: 495.54 MB Počet návštev: 203Stránok: 518Hity: 1223Bajtov: 414.92 MB Počet návštev: 350Stránok: 547Hity: 1241Bajtov: 333.71 MB Počet návštev: 822Stránok: 1186Hity: 2510Bajtov: 518.45 MB Počet návštev: 160Stránok: 386Hity: 1045Bajtov: 578.71 MB Počet návštev: 182Stránok: 548Hity: 1327Bajtov: 481.01 MB Počet návštev: 154Stránok: 396Hity: 959Bajtov: 517.60 MB Počet návštev: 193Stránok: 506Hity: 1115Bajtov: 505.88 MB Počet návštev: 171Stránok: 335Hity: 764Bajtov: 259.85 MB Počet návštev: 147Stránok: 438Hity: 1100Bajtov: 704.38 MB Počet návštev: 146Stránok: 429Hity: 1059Bajtov: 561.58 MB Počet návštev: 118Stránok: 340Hity: 931Bajtov: 271.03 MB Počet návštev: 142Stránok: 512Hity: 1034Bajtov: 517.59 MB Počet návštev: 118Stránok: 298Hity: 718Bajtov: 243.67 MB Počet návštev: 10Stránok: 49Hity: 83Bajtov: 5.48 MB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 183.12Stránok: 437.36Hity: 1046.80Bajtov: 476303019.80
01
Feb
02
Feb
03
Feb
04
Feb
05
Feb
06
Feb
07
Feb
08
Feb
09
Feb
10
Feb
11
Feb
12
Feb
13
Feb
14
Feb
15
Feb
16
Feb
17
Feb
18
Feb
19
Feb
20
Feb
21
Feb
22
Feb
23
Feb
24
Feb
25
Feb
26
Feb
27
Feb
28
Feb
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Feb 2018130375844443.53 MB
02 Feb 20181223551,033639.38 MB
03 Feb 2018109299878826.55 MB
04 Feb 2018142360977613.36 MB
05 Feb 2018137374984429.90 MB
06 Feb 20181754941,226558.26 MB
07 Feb 2018179413905308.10 MB
08 Feb 2018156419974411.78 MB
09 Feb 2018158420933334.70 MB
10 Feb 20181494301,040380.98 MB
11 Feb 20182055071,267495.54 MB
12 Feb 20182035181,223414.92 MB
13 Feb 20183505471,241333.71 MB
14 Feb 20188221,1862,510518.45 MB
15 Feb 20181603861,045578.71 MB
16 Feb 20181825481,327481.01 MB
17 Feb 2018154396959517.60 MB
18 Feb 20181935061,115505.88 MB
19 Feb 2018171335764259.85 MB
20 Feb 20181474381,100704.38 MB
21 Feb 20181464291,059561.58 MB
22 Feb 2018118340931271.03 MB
23 Feb 20181425121,034517.59 MB
24 Feb 2018118298718243.67 MB
25 Feb 20181049835.48 MB
26 Feb 20180000
27 Feb 20180000
28 Feb 20180000
Priemer1834371,046454.24 MB
Celkom4,57810,93426,17011.09 GB


 
Dni v týždni  
Stránok: 409Hity: 990.33Bajtov: 368.22 MB Stránok: 493Hity: 1189Bajtov: 532.12 MB Stránok: 676Hity: 1491.33Bajtov: 462.71 MB Stránok: 380Hity: 948.50Bajtov: 426.26 MB Stránok: 458.75Hity: 1081.75Bajtov: 493.17 MB Stránok: 355.75Hity: 898.75Bajtov: 492.20 MB Stránok: 355.50Hity: 860.50Bajtov: 405.07 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon409990368.22 MB
Uto4931,189532.12 MB
Str6761,491462.71 MB
Štv380948426.26 MB
Pia4581,081493.17 MB
Sob355898492.20 MB
Ned355860405.07 MB


 
Hodiny  
Stránok: 261Hity: 501Bajtov: 107.97 MB Stránok: 186Hity: 308Bajtov: 123.73 MB Stránok: 85Hity: 166Bajtov: 58.64 MB Stránok: 105Hity: 151Bajtov: 84.13 MB Stránok: 145Hity: 223Bajtov: 84.61 MB Stránok: 220Hity: 312Bajtov: 79.50 MB Stránok: 317Hity: 619Bajtov: 163.94 MB Stránok: 438Hity: 951Bajtov: 478.62 MB Stránok: 352Hity: 871Bajtov: 548.92 MB Stránok: 588Hity: 1470Bajtov: 550.42 MB Stránok: 643Hity: 1496Bajtov: 687.33 MB Stránok: 604Hity: 1482Bajtov: 591.86 MB Stránok: 476Hity: 1173Bajtov: 479.44 MB Stránok: 556Hity: 1356Bajtov: 525.72 MB Stránok: 618Hity: 1529Bajtov: 712.87 MB Stránok: 677Hity: 1728Bajtov: 879.62 MB Stránok: 693Hity: 1703Bajtov: 847.87 MB Stránok: 623Hity: 1610Bajtov: 604.59 MB Stránok: 514Hity: 1341Bajtov: 477.18 MB Stránok: 534Hity: 1316Bajtov: 457.80 MB Stránok: 661Hity: 1597Bajtov: 712.42 MB Stránok: 693Hity: 1776Bajtov: 741.99 MB Stránok: 596Hity: 1519Bajtov: 687.09 MB Stránok: 349Hity: 972Bajtov: 669.68 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
00261501107.97 MB
01186308123.73 MB
028516658.64 MB
0310515184.13 MB
0414522384.61 MB
0522031279.50 MB
06317619163.94 MB
07438951478.62 MB
08352871548.92 MB
095881,470550.42 MB
106431,496687.33 MB
116041,482591.86 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
124761,173479.44 MB
135561,356525.72 MB
146181,529712.87 MB
156771,728879.62 MB
166931,703847.87 MB
176231,610604.59 MB
185141,341477.18 MB
195341,316457.80 MB
206611,597712.42 MB
216931,776741.99 MB
225961,519687.09 MB
23349972669.68 MB


   
Krajiny (naj 10)   -   Úplny výpis  
 KrajinyStránokHityBajtov 
skSlovak Republicsk7,80421,2478.21 GB

ruRussian Federationru1,3061,461365.37 MB

usUnited Statesus516876246.18 MB

uaUkraineua24126119.00 MB

czCzech Republiccz231626378.14 MB

euEuropean countryeu193422128.64 MB

deGermanyde16432130.96 MB

ieIrelandie52799.64 MB

gbGreat Britaingb4413445.90 MB

plPolandpl4210196.56 MB

 Ostatné3416421.59 GB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 4,431 Známe, 942 Neznámy (nepreložená IP)
3,250 Unikátne návštevy
GeoIP
Country
GeoIP
City
StránokHityBajtovPosledná návšteva
80.237.119.109Russian FederationAlexandrov5325321.17 MB19 Feb 2018 - 18:29
146.185.223.150Russian FederationSaint Petersburg522609274.56 MB25 Feb 2018 - 03:16
mail3.tipnet.skNeznámyNeznámy350818137.93 MB25 Feb 2018 - 05:49
adsl-dyn24.78-99-115.t-com.skSlovak RepublicVidiná13535565.41 MB16 Feb 2018 - 08:29
eshaziek.gaya.skSlovak RepublicMartin1302956.89 MB21 Feb 2018 - 22:42
188-167-255-119.dynamic.chello.skSlovak RepublicLevice12212211.15 MB17 Feb 2018 - 18:06
www.mfn.skSlovak RepublicMartin8022013.75 MB22 Feb 2018 - 23:53
rev-227-197-152-185.lombard.skSlovak RepublicBorovce79798.84 MB24 Feb 2018 - 23:18
dsystemip4.vhoster.orgUnited StatesLansing72784.46 MB22 Feb 2018 - 14:04
35.231.244.87.in-addr.arpaNeznámyNeznámy70208140.50 MB23 Feb 2018 - 22:15
Ostatné  8,84222,85410.44 GB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
32 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
Googlebot2,964614.61 MB25 Feb 2018 - 06:30
bingbot1,8101.89 GB25 Feb 2018 - 06:23
Yahoo Slurp1,411148.71 MB22 Feb 2018 - 18:56
SeznamBot1,30032.86 MB25 Feb 2018 - 06:20
MJ12bot994623.94 MB25 Feb 2018 - 06:07
Java (Often spam bot)73024.00 MB22 Feb 2018 - 10:26
Yandex bot23258.41 MB24 Feb 2018 - 23:30
Bing Preview bot227758.40 MB25 Feb 2018 - 05:53
Unknown robot (identified by 'crawl')21547.57 MB24 Feb 2018 - 17:12
Unknown robot (identified by 'bot*')17672.33 MB25 Feb 2018 - 05:17
Ostatné-504,209+504784116.77 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch Čísla za + zobrazujú úspešné hity na súbory "robots.txt".

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 4,578 - Priemer: 123 sPočet návštevPercentá
0s-30s4,01787.7 %
30s-2mn1643.5 %
2mn-5mn992.1 %
5mn-15mn1132.4 %
15mn-30mn851.8 %
30mn-1h731.5 %
1h+250.5 %
Neznámy20 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
htmHTML or XML static page9,15134.9 %429.75 MB4.2 %
jpgImage6,31124.1 %64.90 MB0.6 %
pdfAdobe Acrobat file4,47317 %7.81 GB79.5 %
pngImage3,14512 %115.04 MB1.1 %
htmlHTML or XML static page1,7176.5 %2.44 MB0 %
docDocument8143.1 %303.60 MB3 %
zipArchive3161.2 %994.63 MB9.8 %
gifImage1360.5 %3.66 MB0 %
pptx 640.2 %128.98 MB1.2 %
xlsDocument150 %7.02 MB0 %
rtfDocument120 %871.61 KB0 %
txtText file110 %786 Bytov0 %
Neznámy20 %134.00 KB0 %
rarArchive20 %1.53 MB0 %
cdrImage10 %2.39 MB0 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 1176Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/Viera/Ostatne/Pozehnania_optim.pdf5029411.44 GB1.02 MB
/Viera/Prednasky/Liturgia%20sv%20omse.pdf3174576.69 MB216.93 KB
/Resources/Manzelstvo%20-%20len%20obrad%20a%20texty%20k%20obradu...2581715.52 MB57.80 KB
/Viera/Ostatne/Misal-doplnok.pdf2112,4932.05 GB796.20 KB
/Viera/Ostatne/Obnovenie%20manzelskych%20slubov%20-%20pre%20knaz...194166.95 MB33.89 KB
/Skauting/Program/Vodcovsky%20kurz%20-%20HandBook.pdf1943508.15 MB2.58 MB
/OznamyAInfo/Oznamy.pdf1732927.69 MB140.36 KB
/Viera/Farske/skola12-13/2-03-Proaktivita.doc121014.04 MB118.80 KB
/Resources/LekcionarV-SobasneTexty.pdf1171034.97 MB281.96 KB
/Viera/Biblicke/Genezis/11-Izak%20(21,1-22,24).pdf1152329.57 MB2.82 MB

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
77 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/FAQ.htm1,829113.03 KB1,6191,609


/1,6941.44 KB1,268648


/Right.htm1,0362.06 KB9146


/Main.htm1,0184.07 KB10975


/Left.htm9072.55 KB2414


/Top.htm884384 Bytov1715


/Upgrade.htm518176.70 KB110198


/KrstDietata.htm35610.77 KB329327


/V-SkolskeKatechezy.htm27392.93 KB102125


/SviatostManzelstva.htm25037.31 KB203213


Ostatné2,169104.48 KB7881,206 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows6,67961 %19,79060.8 %
Linux2,41322 %7,02321.5 %
Macintosh1,42913 %4,37413.4 %
Neznámy4083.7 %1,3334 %
Java Mobile20 %60 %
BSD10 %10 %
Unknown Unix system10 %30 %
Symbian OS10 %20 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
Google ChromeNie6,19156.6 %16,66151.2 %
FirefoxNie2,52623.1 %7,57623.2 %
SafariNie1,16010.6 %3,94512.1 %
MozillaNie4273.9 %2,7688.5 %
Neznámy?3673.3 %6391.9 %
MS Internet ExplorerNie1601.4 %3291 %
Android browser (PDA/Phone browser)Nie630.5 %5071.5 %
OperaNie190.1 %430.1 %
NetscapeNie100 %110 %
IPhone (PDA/Phone browser)Nie40 %220 %
 Ostatné 70 %310 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)1,98537.1 %5,77741.9 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google2,545 / 6,874
- Yandex12 / 21
- Microsoft Bing10 / 30
- Zoznam4 / 7
- Yahoo!3 / 8
- Unknown search engines3 / 20
- Ask2 / 2
- Seznam0 / 6
2,57948.2 %6,96850.6 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- https://www.facebook.com3785
- http://m.facebook.com3574
- http://mtz82prodam.nu2121
- http://naveskamtz.nu2121
- http://modelnyiryadmtz.nu1414
- http://kompressormtz.nu1414
- http://kupitmtzbu.nu1414
- http://prodazhatraktorovmtz.nu1414
- http://mtz82remont.nu1414
- http://kuplyumtz82.nu1414
- Ostatné474592
67212.5 %8776.3 %
Neznámý pôvod1122 %1481 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
37 Kľúčové slováHľadaniePercentá
amazon37.5 %
popolcová streda podmienky pôstu25 %
^z7^xpt081^ttab02^sk12.5 %
popolcova. streda je prikazany sviatok?12.5 %
filipinko svete prijimanie12.5 %
utf-812.5 %
mozem ist na prijmanie viac krat dodna12.5 %
inky12.5 %
co znamena post na popolcovú stredu12.5 %
popolcova streda kkc12.5 %
Iné frázy2767.5 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
101 VýrazyHľadaniePercentá
na96.2 %
stredu53.4 %
streda53.4 %
krst42.7 %
popolec32 %
amazon32 %
popolcovú32 %
podmienky32 %
post32 %
popolcová32 %
Iné slová10271.3 %

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených933 / 3,250 Návštevy28.7 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
404Document Not Found (hits on favicon excluded)15,04793.9 %13.94 MB
403Forbidden5213.2 %457.43 KB
301Moved permanently (redirect)1310.8 %30.57 KB
405Method not allowed1050.6 %91.88 KB
500Internal server Error830.5 %0
400Bad Request690.4 %51.86 KB
206Partial Content410.2 %922.64 KB
302Moved temporarily (redirect)200.1 %5.37 KB
406Document not acceptable to client10 %0
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): tooltips, geoip_city_maxmind, hashfiles, ipv6, geoip)