Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: inky.sk
Posledná aktualizácia: 22 Aug 2017 - 06:35
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Aug 2017
Prvá návšteva 01 Aug 2017 - 00:03
Posledná návšteva 22 Aug 2017 - 06:00
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *1,516
 
2,191
(1.44 návštev/návštevníka)
5,685
(2.59 Stránok/Návšteva)
14,829
(6.76 Hity/Návšteva)
6.90 GB
(3301.3 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
6,59821,4764.39 GB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 3201Počet návštev: 4449Stránok: 11335Hity: 28531Bajtov: 15.10 GB Unikátne návštevy: 2910Počet návštev: 4172Stránok: 11012Hity: 25918Bajtov: 11.46 GB Unikátne návštevy: 3437Počet návštev: 4851Stránok: 11901Hity: 29596Bajtov: 12.74 GB Unikátne návštevy: 3958Počet návštev: 5529Stránok: 13606Hity: 90543Bajtov: 35.96 GB Unikátne návštevy: 3045Počet návštev: 4502Stránok: 11802Hity: 30919Bajtov: 12.06 GB Unikátne návštevy: 2714Počet návštev: 4029Stránok: 10604Hity: 27011Bajtov: 8.95 GB Unikátne návštevy: 2230Počet návštev: 3248Stránok: 8970Hity: 21356Bajtov: 7.13 GB Unikátne návštevy: 1516Počet návštev: 2191Stránok: 5685Hity: 14829Bajtov: 6.90 GB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2017
Feb
2017
Mar
2017
Apr
2017
Máj
2017
Jún
2017
Júl
2017
Aug
2017
Sep
2017
Okt
2017
Nov
2017
Dec
2017
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 20173,2014,44911,33528,53115.10 GB
Feb 20172,9104,17211,01225,91811.46 GB
Mar 20173,4374,85111,90129,59612.74 GB
Apr 20173,9585,52913,60690,54335.96 GB
Máj 20173,0454,50211,80230,91912.06 GB
Jún 20172,7144,02910,60427,0118.95 GB
Júl 20172,2303,2488,97021,3567.13 GB
Aug 20171,5162,1915,68514,8296.90 GB
Sep 201700000
Okt 201700000
Nov 201700000
Dec 201700000
Celkom23,01132,97184,915268,703110.30 GB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 111Stránok: 235Hity: 549Bajtov: 136.55 MB Počet návštev: 112Stránok: 223Hity: 545Bajtov: 299.01 MB Počet návštev: 80Stránok: 222Hity: 569Bajtov: 96.67 MB Počet návštev: 93Stránok: 181Hity: 482Bajtov: 248.46 MB Počet návštev: 80Stránok: 224Hity: 615Bajtov: 264.88 MB Počet návštev: 122Stránok: 277Hity: 751Bajtov: 205.69 MB Počet návštev: 104Stránok: 232Hity: 641Bajtov: 444.94 MB Počet návštev: 104Stránok: 292Hity: 770Bajtov: 476.70 MB Počet návštev: 113Stránok: 358Hity: 897Bajtov: 812.58 MB Počet návštev: 94Stránok: 260Hity: 654Bajtov: 196.41 MB Počet návštev: 73Stránok: 200Hity: 556Bajtov: 153.32 MB Počet návštev: 95Stránok: 254Hity: 707Bajtov: 179.73 MB Počet návštev: 111Stránok: 326Hity: 897Bajtov: 178.89 MB Počet návštev: 129Stránok: 341Hity: 836Bajtov: 415.43 MB Počet návštev: 145Stránok: 333Hity: 888Bajtov: 361.00 MB Počet návštev: 91Stránok: 284Hity: 778Bajtov: 752.10 MB Počet návštev: 99Stránok: 243Hity: 586Bajtov: 262.16 MB Počet návštev: 106Stránok: 389Hity: 1000Bajtov: 897.02 MB Počet návštev: 106Stránok: 282Hity: 710Bajtov: 163.56 MB Počet návštev: 100Stránok: 241Hity: 700Bajtov: 224.53 MB Počet návštev: 113Stránok: 275Hity: 672Bajtov: 173.90 MB Počet návštev: 10Stránok: 13Hity: 26Bajtov: 120.11 MB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 99.59Stránok: 258.41Hity: 674.05Bajtov: 336670732.91
01
Aug
02
Aug
03
Aug
04
Aug
05
Aug
06
Aug
07
Aug
08
Aug
09
Aug
10
Aug
11
Aug
12
Aug
13
Aug
14
Aug
15
Aug
16
Aug
17
Aug
18
Aug
19
Aug
20
Aug
21
Aug
22
Aug
23
Aug
24
Aug
25
Aug
26
Aug
27
Aug
28
Aug
29
Aug
30
Aug
31
Aug
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Aug 2017111235549136.55 MB
02 Aug 2017112223545299.01 MB
03 Aug 20178022256996.67 MB
04 Aug 201793181482248.46 MB
05 Aug 201780224615264.88 MB
06 Aug 2017122277751205.69 MB
07 Aug 2017104232641444.94 MB
08 Aug 2017104292770476.70 MB
09 Aug 2017113358897812.58 MB
10 Aug 201794260654196.41 MB
11 Aug 201773200556153.32 MB
12 Aug 201795254707179.73 MB
13 Aug 2017111326897178.89 MB
14 Aug 2017129341836415.43 MB
15 Aug 2017145333888361.00 MB
16 Aug 201791284778752.10 MB
17 Aug 201799243586262.16 MB
18 Aug 20171063891,000897.02 MB
19 Aug 2017106282710163.56 MB
20 Aug 2017100241700224.53 MB
21 Aug 2017113275672173.90 MB
22 Aug 2017101326120.11 MB
23 Aug 20170000
24 Aug 20170000
25 Aug 20170000
26 Aug 20170000
27 Aug 20170000
28 Aug 20170000
29 Aug 20170000
30 Aug 20170000
31 Aug 20170000
Priemer99258674321.07 MB
Celkom2,1915,68514,8296.90 GB


 
Dni v týždni  
Stránok: 282.67Hity: 716.33Bajtov: 344.76 MB Stránok: 218.25Hity: 558.25Bajtov: 273.59 MB Stránok: 288.33Hity: 740Bajtov: 621.23 MB Stránok: 241.67Hity: 603Bajtov: 185.08 MB Stránok: 256.67Hity: 679.33Bajtov: 432.94 MB Stránok: 253.33Hity: 677.33Bajtov: 202.72 MB Stránok: 281.33Hity: 782.67Bajtov: 203.04 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon282716344.76 MB
Uto218558273.59 MB
Str288740621.23 MB
Štv241603185.08 MB
Pia256679432.94 MB
Sob253677202.72 MB
Ned281782203.04 MB


 
Hodiny  
Stránok: 164Hity: 397Bajtov: 245.74 MB Stránok: 57Hity: 130Bajtov: 43.41 MB Stránok: 41Hity: 76Bajtov: 81.57 MB Stránok: 56Hity: 88Bajtov: 8.32 MB Stránok: 55Hity: 72Bajtov: 12.38 MB Stránok: 134Hity: 234Bajtov: 80.89 MB Stránok: 122Hity: 241Bajtov: 69.79 MB Stránok: 235Hity: 582Bajtov: 181.03 MB Stránok: 286Hity: 773Bajtov: 303.67 MB Stránok: 326Hity: 895Bajtov: 683.39 MB Stránok: 365Hity: 978Bajtov: 506.76 MB Stránok: 251Hity: 704Bajtov: 302.75 MB Stránok: 319Hity: 828Bajtov: 213.81 MB Stránok: 315Hity: 821Bajtov: 285.48 MB Stránok: 338Hity: 938Bajtov: 557.33 MB Stránok: 287Hity: 708Bajtov: 309.31 MB Stránok: 332Hity: 956Bajtov: 628.22 MB Stránok: 266Hity: 744Bajtov: 508.17 MB Stránok: 213Hity: 584Bajtov: 295.81 MB Stránok: 320Hity: 835Bajtov: 361.49 MB Stránok: 250Hity: 741Bajtov: 355.65 MB Stránok: 310Hity: 856Bajtov: 525.25 MB Stránok: 315Hity: 851Bajtov: 266.91 MB Stránok: 328Hity: 797Bajtov: 236.52 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
00164397245.74 MB
015713043.41 MB
02417681.57 MB
0356888.32 MB
04557212.38 MB
0513423480.89 MB
0612224169.79 MB
07235582181.03 MB
08286773303.67 MB
09326895683.39 MB
10365978506.76 MB
11251704302.75 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
12319828213.81 MB
13315821285.48 MB
14338938557.33 MB
15287708309.31 MB
16332956628.22 MB
17266744508.17 MB
18213584295.81 MB
19320835361.49 MB
20250741355.65 MB
21310856525.25 MB
22315851266.91 MB
23328797236.52 MB


   
Krajiny (naj 10)   -   Úplny výpis  
 KrajinyStránokHityBajtov 
skSlovak Republicsk3,94911,8084.69 GB

uaUkraineua78679628.56 MB

czCzech Republiccz247672306.70 MB

usUnited Statesus13323342.47 MB

atAustriaat7318652.06 MB

ruRussian Federationru649120.58 MB

euEuropean countryeu5918662.12 MB

brBrazilbr519066.31 MB

gbGreat Britaingb5014516.86 MB

grGreecegr42753.58 MB

 Ostatné2315471.62 GB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 2,461 Známe, 612 Neznámy (nepreložená IP)
1,516 Unikátne návštevy
GeoIP
Country
GeoIP
City
StránokHityBajtovPosledná návšteva
mail3.tipnet.skNeznámyNeznámy4761,120219.70 MB21 Aug 2017 - 19:49
adsl-dyn77.78-98-47.t-com.skSlovak RepublicStarý Tekov10124939.21 MB21 Aug 2017 - 06:33
dsystemip.vhoster.orgUnited StatesLansing95953.81 MB21 Aug 2017 - 20:44
unassigned-188-175-61-17.isp.getlink.czCzech RepublicFrydek-mistek9022967.41 MB18 Aug 2017 - 21:26
dsystemip2.vhoster.orgUnited StatesLansing88884.02 MB19 Aug 2017 - 21:16
feegusai.gaya.skSlovak RepublicMartin761895.43 MB20 Aug 2017 - 23:49
178-137-4-41.broadband.kyivstar.netNeznámyNeznámy707070.14 KB21 Aug 2017 - 03:57
188-163-79-53.broadband.kyivstar.netNeznámyNeznámy686868.13 KB22 Aug 2017 - 05:14
www.mfn.skSlovak RepublicMartin631655.83 MB18 Aug 2017 - 00:39
46-118-118-100.broadband.kyivstar.netNeznámyNeznámy636363.12 KB21 Aug 2017 - 11:49
Ostatné  4,49512,4936.56 GB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
32 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
Googlebot3,440593.31 MB22 Aug 2017 - 06:09
bingbot2,6031.57 GB22 Aug 2017 - 06:21
SeznamBot1,2921002.79 MB22 Aug 2017 - 00:27
Java (Often spam bot)1,13132.46 MB21 Aug 2017 - 04:38
Yahoo Slurp651254.57 MB22 Aug 2017 - 05:18
Yandex bot2931.92 MB22 Aug 2017 - 01:13
Bing Preview bot176639.94 MB21 Aug 2017 - 23:50
MJ12bot16573.87 MB21 Aug 2017 - 22:54
Unknown robot (identified by 'bot*')128111.15 MB21 Aug 2017 - 12:19
Unknown robot (identified by 'robot')9835.47 MB22 Aug 2017 - 04:54
Ostatné399135.97 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 2,191 - Priemer: 135 sPočet návštevPercentá
0s-30s1,89886.6 %
30s-2mn612.7 %
2mn-5mn693.1 %
5mn-15mn733.3 %
15mn-30mn311.4 %
30mn-1h431.9 %
1h+130.5 %
Neznámy30.1 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
htmHTML or XML static page4,29628.9 %149.29 MB2.6 %
jpgImage3,65324.6 %34.94 MB0.6 %
pdfAdobe Acrobat file2,75718.5 %4.66 GB84.2 %
pngImage2,05413.8 %71.68 MB1.2 %
htmlHTML or XML static page1,3839.3 %1.93 MB0 %
docDocument4463 %181.23 MB3.2 %
gifImage1060.7 %2.88 MB0 %
zipArchive1060.7 %406.40 MB7.1 %
rtfDocument100 %630.80 KB0 %
rarArchive70 %4.15 MB0 %
xlsDocument50 %2.34 MB0 %
Neznámy30 %58.30 KB0 %
pptx 20 %5.04 MB0 %
ppsx 10 %30.05 MB0.5 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 1177Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/Resources/Manzelstvo%20-%20len%20obrad%20a%20texty%20k%20obradu...3662921.90 MB56.76 KB
/Resources/LekcionarV-SobasneTexty.pdf2002759.65 MB269.08 KB
/Viera/Ostatne/Misal-doplnok.pdf1891,2152.08 GB1.52 MB
/Viera/Ostatne/Pozehnania_optim.pdf152453512.59 MB867.59 KB
/Viera/Prednasky/Liturgia%20sv%20omse.pdf1291530.99 MB220.35 KB
/OznamyAInfo/Oznamy.pdf1222417.92 MB125.71 KB
/Viera/Farske/skola12-13/2-03-Proaktivita.doc92011.63 MB129.50 KB
/Viera/Sklad/Biela%20Sobota.pdf8217130.69 MB1.32 MB
/Viera/Biblicke/Izaias/017%20-%20Milosrdenstvo%20a%20vernost.pdf7706.66 MB88.59 KB
/Viera/Sklad/Modlitebnik%20novy.doc7613188.73 MB2.12 MB

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
52 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/1,3701.44 KB845481


/Main.htm5523.84 KB8250


/Left.htm4742.41 KB2019


/Right.htm4721.86 KB1047


/Top.htm457379 Bytov99


/KrstDietata.htm41910.74 KB402399


/Upgrade.htm330156.92 KB44126


/FAQ.htm321113.17 KB252258


/SviatostManzelstva.htm20236.28 KB171178


/V-Uvahy.htm140152.60 KB1675


Ostatné94866.72 KB340546 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows3,52161.9 %10,50658.8 %
Linux1,45925.6 %4,52225.3 %
Macintosh65411.5 %2,41813.5 %
Neznámy480.8 %3862.1 %
Java Mobile20 %20 %
Unknown Unix system10 %30 %
BlackBerry00 %10 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
Google ChromeNie3,14755.3 %9,51053.3 %
FirefoxNie1,06518.7 %2,99616.7 %
SafariNie5399.4 %2,11411.8 %
MS Internet ExplorerNie4838.4 %5503 %
MozillaNie2374.1 %1,91810.7 %
OperaNie721.2 %930.5 %
Android browser (PDA/Phone browser)Nie661.1 %3802.1 %
NetscapeNie360.6 %370.2 %
Neznámy?240.4 %1370.7 %
IPhone (PDA/Phone browser)Nie60.1 %340.1 %
 Ostatné 100.1 %690.3 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)79431.6 %3,22843.5 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google1,094 / 3,224
- Yandex8 / 16
- Microsoft Bing6 / 18
- Yahoo!3 / 9
- Unknown search engines2 / 6
- Ask1 / 5
- Seznam0 / 3
- Microsoft Windows Live0 / 1
1,11444.3 %3,28244.2 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- https://buydissertation.net1515
- http://komp-pomosch.ru1515
- https://buy-meds24.com1414
- https://www.souvenirua.com1313
- https://vk.com/vps_vds_dedicated_server1212
- http://kaliningrad.zrus.org1212
- https://www.facebook.com/businesses.center/1212
- http://se-welding.ru1212
- https://ikritikimou.gr1111
- http://shymkent.xkaz.org1111
- Ostatné434714
56122.3 %84111.3 %
Neznámý pôvod411.6 %590.7 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
20 Kľúčové slováHľadaniePercentá
www.farar.inky.sk313 %
civilne manzelstvo pokrstenych evanjelikov28.6 %
miloš Čiernik14.3 %
je hriech jest v piatok maso14.3 %
krst dietata v kostole podmienky14.3 %
krst dietata14.3 %
farsky urad turciansky peter14.3 %
adorácia texty14.3 %
potvrdenie od farara pre krstneho14.3 %
kolko krat mozem prijat za den14.3 %
Iné frázy1043.4 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
62 VýrazyHľadaniePercentá
www.farar.inky.sk33.4 %
v33.4 %
krst33.4 %
co22.3 %
jest22.3 %
inky22.3 %
pre22.3 %
maso22.3 %
pokrstenych22.3 %
manzelstvo22.3 %
Iné slová6373.2 %

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených560 / 1,516 Návštevy36.9 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
404Document Not Found (hits on favicon excluded)6,89390.9 %6.44 MB
403Forbidden4676.1 %403.70 KB
405Method not allowed991.3 %86.62 KB
301Moved permanently (redirect)951.2 %20.89 KB
206Partial Content170.2 %821.81 KB
500Internal server Error80.1 %0
406Document not acceptable to client10 %0
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): ipv6, tooltips, geoip, geoip_city_maxmind, hashfiles)