Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 1284 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 1284 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 1068 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: inky.sk
Posledná aktualizácia: 24 Jún 2018 - 06:52
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Chyba Dotazov (404)  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Jún 2018
Prvá návšteva 01 Jún 2018 - 00:16
Posledná návšteva 24 Jún 2018 - 06:15
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *1,401
 
2,151
(1.53 návštev/návštevníka)
5,607
(2.6 Stránok/Návšteva)
15,610
(7.25 Hity/Návšteva)
6.82 GB
(3322.41 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
7,09732,6484.88 GB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 3216Počet návštev: 4475Stránok: 10474Hity: 28152Bajtov: 12.94 GB Unikátne návštevy: 3546Počet návštev: 5089Stránok: 12161Hity: 29306Bajtov: 12.90 GB Unikátne návštevy: 3542Počet návštev: 5136Stránok: 14228Hity: 41258Bajtov: 24.10 GB Unikátne návštevy: 2121Počet návštev: 3203Stránok: 8939Hity: 25457Bajtov: 10.30 GB Unikátne návštevy: 2349Počet návštev: 3496Stránok: 8892Hity: 26477Bajtov: 8.92 GB Unikátne návštevy: 1401Počet návštev: 2151Stránok: 5607Hity: 15610Bajtov: 6.82 GB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2018
Feb
2018
Mar
2018
Apr
2018
Máj
2018
Jún
2018
Júl
2018
Aug
2018
Sep
2018
Okt
2018
Nov
2018
Dec
2018
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 20183,2164,47510,47428,15212.94 GB
Feb 20183,5465,08912,16129,30612.90 GB
Mar 20183,5425,13614,22841,25824.10 GB
Apr 20182,1213,2038,93925,45710.30 GB
Máj 20182,3493,4968,89226,4778.92 GB
Jún 20181,4012,1515,60715,6106.82 GB
Júl 201800000
Aug 201800000
Sep 201800000
Okt 201800000
Nov 201800000
Dec 201800000
Celkom16,17523,55060,301166,26075.97 GB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 106Stránok: 237Hity: 669Bajtov: 145.14 MB Počet návštev: 94Stránok: 272Hity: 746Bajtov: 333.87 MB Počet návštev: 132Stránok: 375Hity: 1174Bajtov: 457.20 MB Počet návštev: 102Stránok: 245Hity: 736Bajtov: 455.27 MB Počet návštev: 98Stránok: 266Hity: 738Bajtov: 317.77 MB Počet návštev: 103Stránok: 228Hity: 628Bajtov: 224.92 MB Počet návštev: 79Stránok: 226Hity: 603Bajtov: 228.25 MB Počet návštev: 104Stránok: 254Hity: 659Bajtov: 293.86 MB Počet návštev: 63Stránok: 131Hity: 446Bajtov: 246.65 MB Počet návštev: 87Stránok: 256Hity: 739Bajtov: 523.84 MB Počet návštev: 81Stránok: 152Hity: 452Bajtov: 202.98 MB Počet návštev: 81Stránok: 265Hity: 741Bajtov: 325.35 MB Počet návštev: 115Stránok: 235Hity: 678Bajtov: 268.00 MB Počet návštev: 76Stránok: 213Hity: 588Bajtov: 298.13 MB Počet návštev: 90Stránok: 190Hity: 500Bajtov: 305.07 MB Počet návštev: 76Stránok: 199Hity: 549Bajtov: 367.35 MB Počet návštev: 119Stránok: 314Hity: 835Bajtov: 283.65 MB Počet návštev: 97Stránok: 292Hity: 736Bajtov: 221.34 MB Počet návštev: 87Stránok: 232Hity: 650Bajtov: 326.53 MB Počet návštev: 73Stránok: 186Hity: 592Bajtov: 318.19 MB Počet návštev: 95Stránok: 295Hity: 714Bajtov: 241.52 MB Počet návštev: 85Stránok: 222Hity: 567Bajtov: 376.61 MB Počet návštev: 96Stránok: 279Hity: 781Bajtov: 207.25 MB Počet návštev: 12Stránok: 43Hity: 89Bajtov: 10.27 MB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 89.62Stránok: 233.62Hity: 650.42Bajtov: 304918276.08
01
Jún
02
Jún
03
Jún
04
Jún
05
Jún
06
Jún
07
Jún
08
Jún
09
Jún
10
Jún
11
Jún
12
Jún
13
Jún
14
Jún
15
Jún
16
Jún
17
Jún
18
Jún
19
Jún
20
Jún
21
Jún
22
Jún
23
Jún
24
Jún
25
Jún
26
Jún
27
Jún
28
Jún
29
Jún
30
Jún
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Jún 2018106237669145.14 MB
02 Jún 201894272746333.87 MB
03 Jún 20181323751,174457.20 MB
04 Jún 2018102245736455.27 MB
05 Jún 201898266738317.77 MB
06 Jún 2018103228628224.92 MB
07 Jún 201879226603228.25 MB
08 Jún 2018104254659293.86 MB
09 Jún 201863131446246.65 MB
10 Jún 201887256739523.84 MB
11 Jún 201881152452202.98 MB
12 Jún 201881265741325.35 MB
13 Jún 2018115235678268.00 MB
14 Jún 201876213588298.13 MB
15 Jún 201890190500305.07 MB
16 Jún 201876199549367.35 MB
17 Jún 2018119314835283.65 MB
18 Jún 201897292736221.34 MB
19 Jún 201887232650326.53 MB
20 Jún 201873186592318.19 MB
21 Jún 201895295714241.52 MB
22 Jún 201885222567376.61 MB
23 Jún 201896279781207.25 MB
24 Jún 201812438910.27 MB
25 Jún 20180000
26 Jún 20180000
27 Jún 20180000
28 Jún 20180000
29 Jún 20180000
30 Jún 20180000
Priemer89233650290.79 MB
Celkom2,1515,60715,6106.82 GB


 
Dni v týždni  
Stránok: 229.67Hity: 641.33Bajtov: 293.20 MB Stránok: 254.33Hity: 709.67Bajtov: 323.22 MB Stránok: 216.33Hity: 632.67Bajtov: 270.37 MB Stránok: 244.67Hity: 635Bajtov: 255.97 MB Stránok: 225.75Hity: 598.75Bajtov: 280.17 MB Stránok: 220.25Hity: 630.50Bajtov: 288.78 MB Stránok: 247Hity: 709.25Bajtov: 318.74 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon229641293.20 MB
Uto254709323.22 MB
Str216632270.37 MB
Štv244635255.97 MB
Pia225598280.17 MB
Sob220630288.78 MB
Ned247709318.74 MB


 
Hodiny  
Stránok: 146Hity: 461Bajtov: 145.76 MB Stránok: 58Hity: 152Bajtov: 30.79 MB Stránok: 36Hity: 68Bajtov: 24.75 MB Stránok: 31Hity: 99Bajtov: 38.61 MB Stránok: 39Hity: 112Bajtov: 7.79 MB Stránok: 49Hity: 134Bajtov: 98.21 MB Stránok: 203Hity: 421Bajtov: 139.76 MB Stránok: 221Hity: 604Bajtov: 181.71 MB Stránok: 257Hity: 749Bajtov: 286.83 MB Stránok: 261Hity: 770Bajtov: 332.32 MB Stránok: 244Hity: 690Bajtov: 367.41 MB Stránok: 259Hity: 682Bajtov: 261.70 MB Stránok: 287Hity: 749Bajtov: 383.63 MB Stránok: 296Hity: 922Bajtov: 655.55 MB Stránok: 360Hity: 943Bajtov: 394.43 MB Stránok: 270Hity: 797Bajtov: 454.91 MB Stránok: 335Hity: 973Bajtov: 423.62 MB Stránok: 372Hity: 951Bajtov: 418.44 MB Stránok: 237Hity: 606Bajtov: 361.77 MB Stránok: 350Hity: 931Bajtov: 557.58 MB Stránok: 350Hity: 928Bajtov: 296.74 MB Stránok: 403Hity: 1144Bajtov: 461.65 MB Stránok: 356Hity: 1088Bajtov: 301.99 MB Stránok: 187Hity: 636Bajtov: 353.08 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
00146461145.76 MB
015815230.79 MB
02366824.75 MB
03319938.61 MB
04391127.79 MB
054913498.21 MB
06203421139.76 MB
07221604181.71 MB
08257749286.83 MB
09261770332.32 MB
10244690367.41 MB
11259682261.70 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
12287749383.63 MB
13296922655.55 MB
14360943394.43 MB
15270797454.91 MB
16335973423.62 MB
17372951418.44 MB
18237606361.77 MB
19350931557.58 MB
20350928296.74 MB
214031,144461.65 MB
223561,088301.99 MB
23187636353.08 MB


   
Krajiny (naj 10)   -   Úplny výpis  
 KrajinyStránokHityBajtov 
skSlovak Republicsk4,29412,5245.14 GB

czCzech Republiccz235715232.35 MB

euEuropean countryeu231626132.57 MB

usUnited Statesus22854674.90 MB

ruRussian Federationru17723726.37 MB

deGermanyde9923737.84 MB

uaUkraineua82871.09 MB

gbGreat Britaingb4912023.16 MB

frFrancefr29461.64 MB

itItalyit288069.63 MB

 Ostatné1553921.09 GB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 2,715 Známe, 597 Neznámy (nepreložená IP)
1,401 Unikátne návštevy
GeoIP
Country
GeoIP
City
StránokHityBajtovPosledná návšteva
mail3.tipnet.skNeznámyNeznámy40782243.17 MB24 Jún 2018 - 05:42
eshaziek.gaya.skSlovak RepublicMartin1022646.43 MB23 Jún 2018 - 20:24
rev-227-197-152-185.lombard.skSlovak RepublicNeznámy78788.73 MB23 Jún 2018 - 13:23
unassigned-188-175-61-17.isp.getlink.czCzech RepublicFrydek-mistek7121018.07 MB22 Jún 2018 - 22:36
243-30-218-185.kiki.skSlovak RepublicBratislava681447.59 MB23 Jún 2018 - 16:38
oomeegio.gaya.skSlovak RepublicMartin64892.96 MB23 Jún 2018 - 20:39
adsl-dyn85.78-99-125.t-com.skSlovak RepublicZiar Nad Hronom6317231.24 MB23 Jún 2018 - 22:50
bband-dyn34.178-40-86.t-com.skSlovak RepublicKosice5311741.68 MB16 Jún 2018 - 21:10
google-proxy-66-249-81-176.google.comEuropean countryNeznámy521172.81 MB23 Jún 2018 - 23:06
google-proxy-66-249-81-180.google.comEuropean countryNeznámy471083.34 MB23 Jún 2018 - 22:23
Ostatné  4,60213,4896.65 GB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
49 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
Googlebot8,9642.39 GB24 Jún 2018 - 06:27
bingbot1,9191.41 GB24 Jún 2018 - 06:22
SeznamBot703206.13 MB24 Jún 2018 - 06:05
Java ( catchall )61057.79 MB23 Jún 2018 - 03:05
BingPreview413423.01 MB24 Jún 2018 - 04:36
YandexBot37228.20 MB24 Jún 2018 - 03:48
Dalvik223208.68 MB24 Jún 2018 - 03:05
favicon132403.76 KB23 Jún 2018 - 20:19
Firefox version 10 and lower - various robots51101.63 KB22 Jún 2018 - 07:19
facebookexternalhit50208.86 KB22 Jún 2018 - 22:59
Ostatné333162.25 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 2,151 - Priemer: 123 sPočet návštevPercentá
0s-30s1,85286 %
30s-2mn974.5 %
2mn-5mn602.7 %
5mn-15mn502.3 %
15mn-30mn401.8 %
30mn-1h371.7 %
1h+90.4 %
Neznámy60.2 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
htmHTML or XML static page4,73730.3 %203.26 MB3.3 %
pdfAdobe Acrobat file3,34721.4 %4.96 GB84.7 %
jpgImage3,32521.3 %41.35 MB0.6 %
pngImage2,34915 %81.79 MB1.3 %
htmlHTML or XML static page8605.5 %2.20 MB0 %
docDocument7224.6 %227.04 MB3.7 %
zipArchive1270.8 %335.65 MB5.5 %
gifImage1080.6 %2.91 MB0 %
xlsDocument150 %6.56 MB0.1 %
dotx 90 %431.82 KB0 %
rarArchive60 %5.49 MB0 %
pptxDocument30 %6.85 MB0.1 %
Neznámy10 %00 %
rtfDocument10 %72.63 KB0 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 1287Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/Resources/Manzelstvo%20-%20len%20obrad%20a%20texty%20k%20obradu...3953524.48 MB58.30 KB
/Viera/Prednasky/Liturgia%20sv%20omse.pdf2682564.20 MB224.37 KB
/Viera/Ostatne/BozieTelo-knaz.pdf264916.43 MB61.63 KB
/Viera/Ostatne/Pozehnania_optim.pdf228399598.98 MB978.23 KB
/Viera/Sklad/Biela%20Sobota.pdf2264339.43 MB1.48 MB
/Resources/LekcionarV-SobasneTexty.pdf2102062.50 MB278.25 KB
/Viera/Ostatne/Misal-doplnok.pdf2031,2842.11 GB1.45 MB
/Skauting/Program/Vodcovsky%20kurz%20-%20HandBook.pdf19517512.93 MB2.42 MB
/OznamyAInfo/Oznamy.pdf1783229.13 MB142.03 KB
/Viera/Ostatne/BIRM-slavenie.doc11148.48 MB75.52 KB

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
57 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/8432.67 KB662273


/Main.htm5694.10 KB5641


/Right.htm5641.82 KB4158


/Left.htm5382.31 KB3026


/Top.htm491372 Bytov2214


/FAQ.htm425114.33 KB350351


/Upgrade.htm361187.31 KB83184


/KrstDietata.htm28214.90 KB237240


/SviatostManzelstva.htm15839.97 KB107120


/V-Uvahy.htm131161.63 KB3667


Ostatné1,24544.89 KB527771 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows3,21857.3 %10,89258.5 %
Linux1,23021.9 %4,39323.5 %
iOS68212.1 %2,10111.2 %
Macintosh3746.6 %8544.5 %
Neznámy1011.8 %3721.9 %
Java Mobile10 %20 %
Unknown Unix system10 %10 %
Symbian OS00 %10 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
Google ChromeNie2,93852.3 %9,19949.4 %
FirefoxNie99417.7 %3,79620.3 %
SafariNie88915.8 %2,62614.1 %
MS Internet ExplorerNie2354.1 %1,4117.5 %
OperaNie2183.8 %5923.1 %
Neznámy?1212.1 %2861.5 %
MozillaNie1031.8 %3331.7 %
EdgeNie761.3 %2271.2 %
Android browser (PDA/Phone browser)Nie210.3 %1160.6 %
IPhone (PDA/Phone browser)Nie90.1 %250.1 %
 Ostatné 30 %50 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)1,29556.7 %3,94148.4 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google Slovakia520 / 2,207
- Google .com299 / 1,433
- Yandex .ru22 / 39
- Google Czech Republic13 / 57
- Google United Kingdom7 / 29
- Google Germany5 / 17
- Bing5 / 16
- Google Spain2 / 4
- Google Austria2 / 24
- Google Switzerland2 / 4
- Ostatné5 / 78
88238.6 %3,90848 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- https://www.facebook.com2442
- http://m.facebook.com2236
- https://l.facebook.com313
- http://l.facebook.com/l.php34
- http://skauting.sk/skauti/duchovna-rada-slsk-kto-sme/publikacie/33
- http://www.svetlonevidiacim.sk/e_dokumenty/katolicke.htm22
- https://m.facebook.com24
- https://www.cjb.net22
- http://areopag.sk/viewtopic.php11
- http://skautnz.sk/roveriaroverky/11
- Ostatné897
713.1 %2052.5 %
Neznámý pôvod351.5 %800.9 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
13 Kľúčové slováHľadaniePercentá
www.farar.inky.sk17.6 %
mozu si pokrstiť dieta nezosobaseny rodičia17.6 %
poučenie pred krstom17.6 %
ak chcem obetovat svetu omsu17.6 %
gregorianske svate omse17.6 %
podmienky pre krst dietata17.6 %
podmienky krstu v katolickom kostole17.6 %
https //yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3bsearch%3bweb%3b%3b&text=&etext=1821.lmb9_pdpibrrnp9n1qe-sj0eid3sfkbxlgrht8cenee.77fb4aa32c5f829f37c05c39a9881085d8dffac7&uuid=&state=_blhiln4sxnivvl0w45ksic66ucig23qh8irg98qeixmeppkguc0yleqvnu7tcjfwhspmnrg36y&data=ulnrnmk5wktyejr0ewjfyk1ldmtxaursbflhsfc0btaztwvtmhnfoengyvljynrstvnprfnyqxl6mvnctvjuyzzutgd3dthnmuoxa2jqejztrghyrdvxakn1z2k5sjzy&b64e=2&sign=db0f1dca93d72e9f078bdbdcee4f602d&keyno=0&cst=aiuy0dbwfj7ixge4wdyjqyp93xfrtkbaz67dhfrm789aw-hn6fe14ou9g3kyfcqu4kowdr2a4slowvvna6ijdthlacfpsoiptgipsq7viylsxgvyrwql3tlrzuw5v-x4tsluiokayerz1gsz7ysx9m4pgyrw2cwp&ref=orjy4mgprjk5bodnw0uvlrrd71vzw9kp5uqozpmtkcx5no9jvno6g77ipbmb41pql7glzyeebyjiz0-dkhw6iaiy7mj93onaa31rfraa9bm&l10n=ru&cts=1529128543942&mc=4.8887649379617.6 %
aky hriech je neucast na svatej omsi v nedelu17.6 %
https //yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3bsearch%3bweb%3b%3b&text=&etext=1828.q69auu9izbspgyiqzhjnvmmhy0vgjoej9xs1cuhlu9ltuvdv5crqjky7fgvnhwrd.0291dce77c28a667848e9df2f5c192bac16a9c92&uuid=&state=_blhiln4sxnivvl0w45ksic66ucig23qh8irg98qeixmeppkguc0yl_ndc5hqteq6wayfozkrze&data=ulnrnmk5wktyejr0ewjfyk1ldmtxcuz2udjxmxdtnes4agh6uhvgmfddthd6dje4ejhhd2tis3z1nuduazv2yxhtqxdiqk9mtlpqr1psmjznsnj4v043uw1owwznewzi&b64e=2&sign=e9e1ce43cb9ca39433e743b10c308e09&keyno=0&cst=aiuy0dbwfj7ixge4wdyjqulnovafacufeo806t4uniy4arvzm2faieus51uuwwur389uox0llw8sjvehwxmk9hcuzcmxadu3o_r-_3dlnobunhgm9n-wj4cegkojwkjeas3g8s8qkfr_p6cho7ejrbmxkpcy4htp&ref=orjy4mgprjk5bodnw0uvlrrd71vzw9kp5uqozpmtkcurye_v40103sepiio5k52m306aypttxpbx0bycedozhflrqshxv-e5-sqjval7xuynkzltpayq6g&l10n=ru&cts=1529787636807&mc=7.0710273821217.6 %
Iné frázy323 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
44 VýrazyHľadaniePercentá
v36 %
podmienky24 %
krst24 %
krstu24 %
https24 %
aky12 %
maso12 %
dieta12 %
katolickom12 %
www.farar.inky.sk12 %
Iné slová3468 %

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených659 / 1,401 Návštevy47 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
404Document Not Found (hits on favicon excluded)12,86094.9 %11.93 MB
403Forbidden4213.1 %392.53 KB
405Method not allowed880.6 %77.00 KB
301Moved permanently (redirect)740.5 %16.62 KB
206Partial Content380.2 %1.64 MB
500Internal server Error340.2 %0
302Moved temporarily (redirect)200.1 %5.37 KB
406Document not acceptable to client10 %0
400Bad Request10 %949 Bytov
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): tooltips, geoip, hashfiles, geoip_city_maxmind, ipv6)