Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: inky.sk
Posledná aktualizácia: 21 Okt 2017 - 06:36
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Okt 2017
Prvá návšteva 01 Okt 2017 - 00:03
Posledná návšteva 21 Okt 2017 - 06:28
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *1,678
 
2,478
(1.47 návštev/návštevníka)
7,371
(2.97 Stránok/Návšteva)
19,445
(7.84 Hity/Návšteva)
9.93 GB
(4199.88 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
5,60623,6054.23 GB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 3201Počet návštev: 4449Stránok: 11335Hity: 28531Bajtov: 15.10 GB Unikátne návštevy: 2910Počet návštev: 4172Stránok: 11012Hity: 25918Bajtov: 11.46 GB Unikátne návštevy: 3437Počet návštev: 4851Stránok: 11901Hity: 29596Bajtov: 12.74 GB Unikátne návštevy: 3958Počet návštev: 5529Stránok: 13606Hity: 90543Bajtov: 35.96 GB Unikátne návštevy: 3045Počet návštev: 4502Stránok: 11802Hity: 30919Bajtov: 12.06 GB Unikátne návštevy: 2714Počet návštev: 4029Stránok: 10604Hity: 27011Bajtov: 8.95 GB Unikátne návštevy: 2230Počet návštev: 3248Stránok: 8970Hity: 21356Bajtov: 7.13 GB Unikátne návštevy: 2153Počet návštev: 3200Stránok: 8401Hity: 22090Bajtov: 9.72 GB Unikátne návštevy: 2534Počet návštev: 3777Stránok: 10457Hity: 28653Bajtov: 12.15 GB Unikátne návštevy: 1678Počet návštev: 2478Stránok: 7371Hity: 19445Bajtov: 9.93 GB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2017
Feb
2017
Mar
2017
Apr
2017
Máj
2017
Jún
2017
Júl
2017
Aug
2017
Sep
2017
Okt
2017
Nov
2017
Dec
2017
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 20173,2014,44911,33528,53115.10 GB
Feb 20172,9104,17211,01225,91811.46 GB
Mar 20173,4374,85111,90129,59612.74 GB
Apr 20173,9585,52913,60690,54335.96 GB
Máj 20173,0454,50211,80230,91912.06 GB
Jún 20172,7144,02910,60427,0118.95 GB
Júl 20172,2303,2488,97021,3567.13 GB
Aug 20172,1533,2008,40122,0909.72 GB
Sep 20172,5343,77710,45728,65312.15 GB
Okt 20171,6782,4787,37119,4459.93 GB
Nov 201700000
Dec 201700000
Celkom27,86040,235105,459324,062135.20 GB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 123Stránok: 403Hity: 1028Bajtov: 488.83 MB Počet návštev: 157Stránok: 410Hity: 1011Bajtov: 417.58 MB Počet návštev: 144Stránok: 403Hity: 1127Bajtov: 592.53 MB Počet návštev: 128Stránok: 389Hity: 1008Bajtov: 548.96 MB Počet návštev: 136Stránok: 376Hity: 1001Bajtov: 590.68 MB Počet návštev: 111Stránok: 364Hity: 901Bajtov: 503.69 MB Počet návštev: 123Stránok: 395Hity: 1002Bajtov: 436.76 MB Počet návštev: 153Stránok: 463Hity: 1279Bajtov: 269.62 MB Počet návštev: 136Stránok: 388Hity: 1091Bajtov: 416.26 MB Počet návštev: 147Stránok: 416Hity: 1066Bajtov: 604.24 MB Počet návštev: 116Stránok: 400Hity: 947Bajtov: 971.45 MB Počet návštev: 115Stránok: 295Hity: 853Bajtov: 818.63 MB Počet návštev: 105Stránok: 368Hity: 858Bajtov: 268.20 MB Počet návštev: 105Stránok: 358Hity: 984Bajtov: 362.79 MB Počet návštev: 108Stránok: 336Hity: 891Bajtov: 407.53 MB Počet návštev: 131Stránok: 385Hity: 1009Bajtov: 426.45 MB Počet návštev: 127Stránok: 326Hity: 975Bajtov: 330.53 MB Počet návštev: 106Stránok: 313Hity: 843Bajtov: 371.69 MB Počet návštev: 89Stránok: 247Hity: 693Bajtov: 492.66 MB Počet návštev: 110Stránok: 321Hity: 842Bajtov: 819.01 MB Počet návštev: 8Stránok: 15Hity: 36Bajtov: 25.30 MB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 118.00Stránok: 351.00Hity: 925.95Bajtov: 507480309.38
01
Okt
02
Okt
03
Okt
04
Okt
05
Okt
06
Okt
07
Okt
08
Okt
09
Okt
10
Okt
11
Okt
12
Okt
13
Okt
14
Okt
15
Okt
16
Okt
17
Okt
18
Okt
19
Okt
20
Okt
21
Okt
22
Okt
23
Okt
24
Okt
25
Okt
26
Okt
27
Okt
28
Okt
29
Okt
30
Okt
31
Okt
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Okt 20171234031,028488.83 MB
02 Okt 20171574101,011417.58 MB
03 Okt 20171444031,127592.53 MB
04 Okt 20171283891,008548.96 MB
05 Okt 20171363761,001590.68 MB
06 Okt 2017111364901503.69 MB
07 Okt 20171233951,002436.76 MB
08 Okt 20171534631,279269.62 MB
09 Okt 20171363881,091416.26 MB
10 Okt 20171474161,066604.24 MB
11 Okt 2017116400947971.45 MB
12 Okt 2017115295853818.63 MB
13 Okt 2017105368858268.20 MB
14 Okt 2017105358984362.79 MB
15 Okt 2017108336891407.53 MB
16 Okt 20171313851,009426.45 MB
17 Okt 2017127326975330.53 MB
18 Okt 2017106313843371.69 MB
19 Okt 201789247693492.66 MB
20 Okt 2017110321842819.01 MB
21 Okt 20178153625.30 MB
22 Okt 20170000
23 Okt 20170000
24 Okt 20170000
25 Okt 20170000
26 Okt 20170000
27 Okt 20170000
28 Okt 20170000
29 Okt 20170000
30 Okt 20170000
31 Okt 20170000
Priemer118351925483.97 MB
Celkom2,4787,37119,4459.93 GB


 
Dni v týždni  
Stránok: 394.33Hity: 1037Bajtov: 420.10 MB Stránok: 381.67Hity: 1056Bajtov: 509.10 MB Stránok: 367.33Hity: 932.67Bajtov: 630.70 MB Stránok: 306Hity: 849Bajtov: 633.99 MB Stránok: 351Hity: 867Bajtov: 530.30 MB Stránok: 256Hity: 674Bajtov: 274.95 MB Stránok: 400.67Hity: 1066Bajtov: 388.66 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon3941,037420.10 MB
Uto3811,056509.10 MB
Str367932630.70 MB
Štv306849633.99 MB
Pia351867530.30 MB
Sob256674274.95 MB
Ned4001,066388.66 MB


 
Hodiny  
Stránok: 144Hity: 400Bajtov: 284.10 MB Stránok: 97Hity: 205Bajtov: 211.20 MB Stránok: 74Hity: 108Bajtov: 72.50 MB Stránok: 174Hity: 214Bajtov: 93.26 MB Stránok: 74Hity: 106Bajtov: 12.45 MB Stránok: 111Hity: 172Bajtov: 33.27 MB Stránok: 139Hity: 325Bajtov: 67.85 MB Stránok: 243Hity: 647Bajtov: 248.40 MB Stránok: 299Hity: 799Bajtov: 297.26 MB Stránok: 374Hity: 978Bajtov: 446.60 MB Stránok: 423Hity: 1050Bajtov: 827.27 MB Stránok: 334Hity: 943Bajtov: 374.11 MB Stránok: 376Hity: 1086Bajtov: 430.47 MB Stránok: 415Hity: 1084Bajtov: 635.31 MB Stránok: 380Hity: 1048Bajtov: 938.40 MB Stránok: 301Hity: 937Bajtov: 502.17 MB Stránok: 439Hity: 1183Bajtov: 806.01 MB Stránok: 376Hity: 966Bajtov: 697.70 MB Stránok: 401Hity: 1042Bajtov: 273.21 MB Stránok: 518Hity: 1403Bajtov: 571.66 MB Stránok: 497Hity: 1391Bajtov: 535.37 MB Stránok: 461Hity: 1504Bajtov: 1.03 GB Stránok: 468Hity: 1184Bajtov: 501.31 MB Stránok: 253Hity: 670Bajtov: 252.88 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
00144400284.10 MB
0197205211.20 MB
027410872.50 MB
0317421493.26 MB
047410612.45 MB
0511117233.27 MB
0613932567.85 MB
07243647248.40 MB
08299799297.26 MB
09374978446.60 MB
104231,050827.27 MB
11334943374.11 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
123761,086430.47 MB
134151,084635.31 MB
143801,048938.40 MB
15301937502.17 MB
164391,183806.01 MB
17376966697.70 MB
184011,042273.21 MB
195181,403571.66 MB
204971,391535.37 MB
214611,5041.03 GB
224681,184501.31 MB
23253670252.88 MB


   
Krajiny (naj 10)   -   Úplny výpis  
 KrajinyStránokHityBajtov 
skSlovak Republicsk5,12415,6846.67 GB

uaUkraineua1,2071,252115.34 MB

czCzech Republiccz261747263.07 MB

usUnited Statesus204418129.68 MB

euEuropean countryeu10426138.59 MB

ruRussian Federationru87133112.11 MB

deGermanyde85248303.35 MB

huHungaryhu437597.01 MB

frFrancefr3061993.59 KB

dkDenmarkdk22442.57 MB

 Ostatné2045222.21 GB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 2,842 Známe, 668 Neznámy (nepreložená IP)
1,678 Unikátne návštevy
GeoIP
Country
GeoIP
City
StránokHityBajtovPosledná návšteva
mail3.tipnet.skNeznámyNeznámy277731164.23 MB21 Okt 2017 - 06:27
dsystemip.vhoster.orgUnited StatesLansing2202205.76 MB20 Okt 2017 - 14:36
dsystemip4.vhoster.orgUnited StatesLansing2032036.13 MB20 Okt 2017 - 14:34
dsystemip2.vhoster.orgUnited StatesLansing1771775.78 MB20 Okt 2017 - 14:26
dsystemip5.vhoster.orgUnited StatesLansing1711714.31 MB20 Okt 2017 - 14:10
188-167-255-236.dynamic.chello.skSlovak RepublicBratislava1091199.71 MB16 Okt 2017 - 18:49
unassigned-188-175-61-1.isp.getlink.czCzech RepublicFrydek-mistek10727082.40 MB21 Okt 2017 - 00:40
feegusai.gaya.skSlovak RepublicMartin1032617.08 MB20 Okt 2017 - 22:15
bband-dyn49.178-40-176.t-com.skSlovak RepublicTurcianske Teplice9027523.07 MB17 Okt 2017 - 07:12
37-115-189-113.broadband.kyivstar.netNeznámyNeznámy878787.17 KB19 Okt 2017 - 20:16
Ostatné  5,82716,9319.62 GB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
38 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
Googlebot2,922656.22 MB21 Okt 2017 - 06:30
bingbot1,9311.67 GB21 Okt 2017 - 05:50
Java (Often spam bot)1,103155.21 MB19 Okt 2017 - 18:32
Yahoo Slurp956281.52 MB21 Okt 2017 - 04:56
Unknown robot (identified by 'crawl')818253.15 MB18 Okt 2017 - 13:03
SeznamBot725401.51 MB19 Okt 2017 - 18:12
Yandex bot2591.58 MB21 Okt 2017 - 04:06
Bing Preview bot157728.73 MB21 Okt 2017 - 01:32
Unknown robot (identified by 'bot*')13153.88 MB19 Okt 2017 - 22:18
FavIconizer118689.09 KB20 Okt 2017 - 15:12
Ostatné-20171,020,150,045+2017102015045274.15 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch Čísla za + zobrazujú úspešné hity na súbory "robots.txt".

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 2,478 - Priemer: 169 sPočet návštevPercentá
0s-30s2,03081.9 %
30s-2mn1084.3 %
2mn-5mn803.2 %
5mn-15mn1275.1 %
15mn-30mn582.3 %
30mn-1h592.3 %
1h+140.5 %
Neznámy20 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
htmHTML or XML static page5,84730 %219.12 MB2.6 %
jpgImage4,44822.8 %50.97 MB0.6 %
pdfAdobe Acrobat file3,38017.3 %6.35 GB79.1 %
pngImage2,96815.2 %102.65 MB1.2 %
htmlHTML or XML static page1,4847.6 %1.93 MB0 %
docDocument8244.2 %207.25 MB2.5 %
zipArchive3451.7 %1.03 GB12.8 %
gifImage880.4 %2.39 MB0 %
pptx 340.1 %63.03 MB0.7 %
xlsDocument100 %4.68 MB0 %
rtfDocument60 %435.80 KB0 %
Neznámy60 %3.26 MB0 %
txtText file40 %276 Bytov0 %
cdrImage10 %2.64 MB0 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 1253Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/Viera/Prednasky/Liturgia%20sv%20omse.pdf3464884.55 MB219.74 KB
/Resources/Manzelstvo%20-%20len%20obrad%20a%20texty%20k%20obradu...2654916.98 MB55.37 KB
/Skauting/Duchovno/Vyzva9PrvychPiatkov.pdf21758100.80 MB375.34 KB
/Viera/Bunkove/518.pdf1653454.63 MB281.10 KB
/Viera/Ostatne/Pozehnania_optim.pdf152711500.96 MB594.42 KB
/Resources/LekcionarV-SobasneTexty.pdf1493045.31 MB259.19 KB
/OznamyAInfo/Oznamy.pdf1332922.34 MB141.21 KB
/Viera/Ostatne/Misal-doplnok.pdf1275001.33 GB2.16 MB
/Viera/Ostatne/Obnovenie%20manzelskych%20slubov%20-%20pre%20manz...12722.59 MB20.58 KB
/Viera/Ostatne/BIRM-slavenie.doc12209.23 MB77.49 KB

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
80 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/1,4531.35 KB834394


/Main.htm7154.11 KB7748


/Left.htm6662.54 KB2324


/Right.htm6452.02 KB1548


/Top.htm638384 Bytov1513


/FAQ.htm400113.74 KB264270


/Upgrade.htm388183.05 KB38144


/KrstDietata.htm37210.69 KB348351


/V-SkolskeKatechezy.htm25391.34 KB95114


/1SPDietata.htm19913.38 KB189181


Ostatné1,64285.16 KB580889 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows4,85665.8 %15,11464 %
Linux1,56521.2 %5,21722.1 %
Macintosh88712 %2,85412 %
Neznámy560.7 %3951.6 %
Unknown Unix system70 %90 %
Java Mobile00 %20 %
Java00 %10 %
Sony PlayStation00 %10 %
BlackBerry00 %10 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
Google ChromeNie4,19456.8 %12,94054.8 %
FirefoxNie1,58721.5 %4,96821 %
SafariNie7109.6 %2,39410.1 %
MS Internet ExplorerNie4075.5 %5012.1 %
MozillaNie2954 %1,9978.4 %
OperaNie580.7 %810.3 %
Neznámy?550.7 %1770.7 %
Android browser (PDA/Phone browser)Nie230.3 %3191.3 %
NetscapeNie200.2 %210 %
Nokia Browser (PDA/Phone browser)Nie90.1 %780.3 %
 Ostatné 130.1 %1180.5 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)1,12439.6 %4,09746.3 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google1,185 / 3,689
- Microsoft Bing8 / 22
- Yahoo!3 / 7
- Yandex2 / 13
- Zoznam2 / 6
- Ask1 / 2
- Unknown search engines0 / 2
- Seznam0 / 2
1,20142.3 %3,74342.3 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- http://zastolom.sk/rodinna-modlitba-nemusi-byt-kovbojka/37116
- https://creditmoney.com.ua1313
- https://proprostatit.com1212
- https://colobit.biz1010
- http://pk-pomosch.ru99
- http://x-lime.net99
- https://frbizlist.com99
- http://m.facebook.com9176
- http://kemerovo.zrus.org88
- http://www.zahvat.ru88
- Ostatné335551
45916.1 %92110.4 %
Neznámý pôvod511.7 %850.9 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
19 Kľúčové slováHľadaniePercentá
moze byt dieta pokrstene aj v iny den ako v nedelu vo farnosti c snv15.2 %
krst dietata bez svadby v kostole15.2 %
sviatosť manželstva podmienky15.2 %
vešpery čo to je15.2 %
prvé sväté prijímanie a vek dieťaťa15.2 %
co treba na krst15.2 %
ako vybavit krst15.2 %
katechézy pre katechumenov15.2 %
ake su to gregorianske omse?15.2 %
priprava na manzelstvo kbs doc pdf materialy15.2 %
Iné frázy947.3 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
72 VýrazyHľadaniePercentá
krst44.3 %
moze44.3 %
v44.3 %
na33.2 %
podmienky22.1 %
prvé22.1 %
to22.1 %
sväté22.1 %
byt22.1 %
prijímanie22.1 %
Iné slová6470.3 %

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených766 / 1,678 Návštevy45.6 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
404Document Not Found (hits on favicon excluded)8,50389.3 %7.91 MB
403Forbidden3904 %343.79 KB
500Internal server Error3783.9 %0
301Moved permanently (redirect)800.8 %18.21 KB
405Method not allowed730.7 %63.88 KB
206Partial Content720.7 %1.31 MB
302Moved temporarily (redirect)190.1 %5.10 KB
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): hashfiles, geoip, tooltips, ipv6, geoip_city_maxmind)