Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 1284 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 1284 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 1068 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: inky.sk
Posledná aktualizácia: 19 Aug 2019 - 06:43
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Chyba Dotazov (404)  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Aug 2019
Prvá návšteva 01 Aug 2019 - 00:01
Posledná návšteva 19 Aug 2019 - 06:31
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *1,439
 
2,346
(1.63 návštev/návštevníka)
5,766
(2.45 Stránok/Návšteva)
13,602
(5.79 Hity/Návšteva)
3.88 GB
(1732.28 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
3,16729,2242.61 GB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 1833Počet návštev: 3225Stránok: 8775Hity: 22746Bajtov: 9.74 GB Unikátne návštevy: 1851Počet návštev: 3259Stránok: 10105Hity: 23298Bajtov: 7.81 GB Unikátne návštevy: 3538Počet návštev: 5716Stránok: 14474Hity: 31987Bajtov: 9.95 GB Unikátne návštevy: 4022Počet návštev: 6522Stránok: 14564Hity: 43425Bajtov: 16.36 GB Unikátne návštevy: 2993Počet návštev: 5268Stránok: 19630Hity: 40312Bajtov: 8.26 GB Unikátne návštevy: 2442Počet návštev: 4232Stránok: 11096Hity: 26872Bajtov: 6.43 GB Unikátne návštevy: 2040Počet návštev: 3461Stránok: 7499Hity: 19100Bajtov: 4.99 GB Unikátne návštevy: 1439Počet návštev: 2346Stránok: 5766Hity: 13602Bajtov: 3.88 GB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2019
Feb
2019
Mar
2019
Apr
2019
Máj
2019
Jún
2019
Júl
2019
Aug
2019
Sep
2019
Okt
2019
Nov
2019
Dec
2019
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 20191,8333,2258,77522,7469.74 GB
Feb 20191,8513,25910,10523,2987.81 GB
Mar 20193,5385,71614,47431,9879.95 GB
Apr 20194,0226,52214,56443,42516.36 GB
Máj 20192,9935,26819,63040,3128.26 GB
Jún 20192,4424,23211,09626,8726.43 GB
Júl 20192,0403,4617,49919,1004.99 GB
Aug 20191,4392,3465,76613,6023.88 GB
Sep 201900000
Okt 201900000
Nov 201900000
Dec 201900000
Celkom20,15834,02991,909221,34267.41 GB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 113Stránok: 208Hity: 577Bajtov: 210.40 MB Počet návštev: 118Stránok: 264Hity: 672Bajtov: 208.16 MB Počet návštev: 144Stránok: 337Hity: 828Bajtov: 140.60 MB Počet návštev: 144Stránok: 309Hity: 784Bajtov: 166.00 MB Počet návštev: 135Stránok: 270Hity: 696Bajtov: 280.87 MB Počet návštev: 103Stránok: 212Hity: 507Bajtov: 270.08 MB Počet návštev: 108Stránok: 200Hity: 508Bajtov: 181.69 MB Počet návštev: 116Stránok: 223Hity: 623Bajtov: 311.73 MB Počet návštev: 118Stránok: 207Hity: 532Bajtov: 432.11 MB Počet návštev: 127Stránok: 295Hity: 717Bajtov: 222.33 MB Počet návštev: 145Stránok: 322Hity: 835Bajtov: 236.36 MB Počet návštev: 129Stránok: 507Hity: 902Bajtov: 117.84 MB Počet návštev: 130Stránok: 563Hity: 1132Bajtov: 151.40 MB Počet návštev: 149Stránok: 419Hity: 904Bajtov: 241.37 MB Počet návštev: 157Stránok: 372Hity: 941Bajtov: 200.65 MB Počet návštev: 126Stránok: 457Hity: 912Bajtov: 205.85 MB Počet návštev: 120Stránok: 271Hity: 705Bajtov: 200.52 MB Počet návštev: 153Stránok: 309Hity: 775Bajtov: 188.84 MB Počet návštev: 11Stránok: 21Hity: 52Bajtov: 1.89 MB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 123.47Stránok: 303.47Hity: 715.89Bajtov: 219025556.68
01
Aug
02
Aug
03
Aug
04
Aug
05
Aug
06
Aug
07
Aug
08
Aug
09
Aug
10
Aug
11
Aug
12
Aug
13
Aug
14
Aug
15
Aug
16
Aug
17
Aug
18
Aug
19
Aug
20
Aug
21
Aug
22
Aug
23
Aug
24
Aug
25
Aug
26
Aug
27
Aug
28
Aug
29
Aug
30
Aug
31
Aug
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Aug 2019113208577210.40 MB
02 Aug 2019118264672208.16 MB
03 Aug 2019144337828140.60 MB
04 Aug 2019144309784166.00 MB
05 Aug 2019135270696280.87 MB
06 Aug 2019103212507270.08 MB
07 Aug 2019108200508181.69 MB
08 Aug 2019116223623311.73 MB
09 Aug 2019118207532432.11 MB
10 Aug 2019127295717222.33 MB
11 Aug 2019145322835236.36 MB
12 Aug 2019129507902117.84 MB
13 Aug 20191305631,132151.40 MB
14 Aug 2019149419904241.37 MB
15 Aug 2019157372941200.65 MB
16 Aug 2019126457912205.85 MB
17 Aug 2019120271705200.52 MB
18 Aug 2019153309775188.84 MB
19 Aug 20191121521.89 MB
20 Aug 20190000
21 Aug 20190000
22 Aug 20190000
23 Aug 20190000
24 Aug 20190000
25 Aug 20190000
26 Aug 20190000
27 Aug 20190000
28 Aug 20190000
29 Aug 20190000
30 Aug 20190000
31 Aug 20190000
Priemer123303715208.88 MB
Celkom2,3465,76613,6023.88 GB


 
Dni v týždni  
Stránok: 266Hity: 550Bajtov: 133.53 MB Stránok: 387.50Hity: 819.50Bajtov: 210.74 MB Stránok: 309.50Hity: 706Bajtov: 211.53 MB Stránok: 267.67Hity: 713.67Bajtov: 240.93 MB Stránok: 309.33Hity: 705.33Bajtov: 282.04 MB Stránok: 301Hity: 750Bajtov: 187.82 MB Stránok: 313.33Hity: 798Bajtov: 197.07 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon266550133.53 MB
Uto387819210.74 MB
Str309706211.53 MB
Štv267713240.93 MB
Pia309705282.04 MB
Sob301750187.82 MB
Ned313798197.07 MB


 
Hodiny  
Stránok: 122Hity: 292Bajtov: 67.75 MB Stránok: 48Hity: 145Bajtov: 26.23 MB Stránok: 225Hity: 268Bajtov: 13.34 MB Stránok: 22Hity: 53Bajtov: 2.87 MB Stránok: 33Hity: 58Bajtov: 9.17 MB Stránok: 80Hity: 150Bajtov: 48.56 MB Stránok: 143Hity: 296Bajtov: 103.82 MB Stránok: 135Hity: 382Bajtov: 109.88 MB Stránok: 245Hity: 713Bajtov: 160.70 MB Stránok: 296Hity: 756Bajtov: 246.74 MB Stránok: 423Hity: 794Bajtov: 237.83 MB Stránok: 232Hity: 650Bajtov: 172.01 MB Stránok: 370Hity: 739Bajtov: 155.66 MB Stránok: 249Hity: 636Bajtov: 307.75 MB Stránok: 318Hity: 806Bajtov: 234.05 MB Stránok: 315Hity: 766Bajtov: 245.05 MB Stránok: 297Hity: 726Bajtov: 327.03 MB Stránok: 262Hity: 700Bajtov: 146.68 MB Stránok: 200Hity: 549Bajtov: 186.34 MB Stránok: 495Hity: 963Bajtov: 239.96 MB Stránok: 354Hity: 938Bajtov: 293.47 MB Stránok: 369Hity: 883Bajtov: 230.29 MB Stránok: 348Hity: 861Bajtov: 236.32 MB Stránok: 185Hity: 478Bajtov: 167.22 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
0012229267.75 MB
014814526.23 MB
0222526813.34 MB
0322532.87 MB
0433589.17 MB
058015048.56 MB
06143296103.82 MB
07135382109.88 MB
08245713160.70 MB
09296756246.74 MB
10423794237.83 MB
11232650172.01 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
12370739155.66 MB
13249636307.75 MB
14318806234.05 MB
15315766245.05 MB
16297726327.03 MB
17262700146.68 MB
18200549186.34 MB
19495963239.96 MB
20354938293.47 MB
21369883230.29 MB
22348861236.32 MB
23185478167.22 MB


   
Krajiny (naj 10)   -   Úplny výpis  
 KrajinyStránokHityBajtov 
skSlovak Republicsk3,83210,0792.80 GB

nlNetherlandsnl41344014.41 MB

euEuropean countryeu4031,038143.32 MB

usUnited Statesus254447114.42 MB

roRomaniaro1981992.72 MB

czCzech Republiccz13733748.02 MB

esSpaines101107802.70 KB

ruRussian Federationru9395555.56 KB

gbGreat Britaingb5021455.63 MB

deGermanyde4513022.97 MB

 Ostatné240516699.77 MB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 2,215 Známe, 565 Neznámy (nepreložená IP)
1,439 Unikátne návštevy
GeoIP
Country
GeoIP
City
StránokHityBajtovPosledná návšteva
no-mans-land.m247.comNeznámyNeznámy3973972.87 MB13 Aug 2019 - 10:12
212.92.104.175NetherlandsNeznámy198198195.75 KB16 Aug 2019 - 02:32
188-167-254-107.dynamic.chello.skSlovak RepublicBratislava12212211.28 MB18 Aug 2019 - 18:56
rev-227-197-152-185.lombard.skSlovak RepublicNeznámy999911.52 MB19 Aug 2019 - 06:12
185.230.124.50SpainMadrid959595.19 KB14 Aug 2019 - 12:07
mail3.tipnet.skNeznámyNeznámy9428916.62 MB18 Aug 2019 - 11:36
c236-5.condornet.skSlovak RepublicPresov85859.89 MB18 Aug 2019 - 22:49
bband-dyn51.95-103-120.t-com.skSlovak RepublicHaniska8517722.25 MB13 Aug 2019 - 21:35
eshaziek.gaya.skSlovak RepublicMartin771806.22 MB18 Aug 2019 - 22:07
bband-dyn4.178-40-73.t-com.skSlovak RepublicKosice721484.18 MB18 Aug 2019 - 07:47
Ostatné  4,44211,8123.79 GB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
35 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
bingbot2,0291.08 GB19 Aug 2019 - 06:26
Googlebot1,879452.23 MB19 Aug 2019 - 06:02
SeznamBot1,798718.09 MB19 Aug 2019 - 06:28
BingPreview26844.67 MB19 Aug 2019 - 00:31
Dalvik232299.99 MB19 Aug 2019 - 00:00
YandexBot23015.42 MB18 Aug 2019 - 07:16
Firefox version 10 and lower - various robots115156.83 KB15 Aug 2019 - 06:50
Java ( catchall )1054.81 MB15 Aug 2019 - 14:09
Unknown robot identified by \*bot819.05 MB17 Aug 2019 - 19:07
empty user agent string491.16 MB17 Aug 2019 - 19:07
Ostatné33513.08 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 2,346 - Priemer: 165 sPočet návštevPercentá
0s-30s2,02986.4 %
30s-2mn733.1 %
2mn-5mn522.2 %
5mn-15mn572.4 %
15mn-30mn512.1 %
30mn-1h572.4 %
1h+230.9 %
Neznámy40.1 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
htmHTML or XML static page4,29431.5 %225.03 MB6.6 %
jpgImage3,29224.2 %60.26 MB1.7 %
pdfAdobe Acrobat file2,55218.7 %2.56 GB77.8 %
pngImage1,55611.4 %65.09 MB1.9 %
htmlHTML or XML static page1,41210.3 %5.06 MB0.1 %
docDocument2711.9 %115.50 MB3.4 %
gifImage1200.8 %2.74 MB0 %
woffFont file520.3 %3.35 MB0 %
zipArchive280.2 %246.76 MB7.3 %
pptxDocument90 %14.66 MB0.4 %
dotx 80 %351.95 KB0 %
jsJavaScript file40 %3.91 MB0.1 %
xlsDocument30 %1.40 MB0 %
rarArchive10 %176.85 KB0 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 1351Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/Resources/Manzelstvo%20-%20len%20obrad%20a%20texty%20k%20obradu...403923.40 MB58.16 KB
/Viera/Ostatne/Pozehnania_optim.pdf31283819.96 MB2.08 MB
/Viera/Prednasky/Liturgia%20sv%20omse.pdf231854.73 MB234.48 KB
/Resources/LekcionarV-SobasneTexty.pdf1961158.05 MB287.19 KB
/Viera/Apologetika/AdvJeh_002.pdf175026.06 MB152.49 KB
/OznamyAInfo/Oznamy.pdf1703925.66 MB125.72 KB
/Viera/Ostatne/II_Euch_Modl.pdf13116.03 MB46.80 KB
/Viera/Ostatne/PrveSvatePrijimanieDeti%20-%20Obrad%20a%20smernic...11607.10 MB62.66 KB
/Viera/Ostatne/Misal-doplnok.pdf1026591.25 GB1.69 MB
/Viera/Sklad/Biela%20Sobota.pdf911136.31 MB1.48 MB

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
108 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/1,3793.59 KB557258


/FAQ.htm841117.93 KB624615


/Main.htm4204.36 KB4946


/Left.htm4102.11 KB3129


/Right.htm4051.97 KB3169


/KrstDietata.htm37615.17 KB355347


/Top.htm374374 Bytov1619


/Upgrade.htm219207.80 KB41117


/SviatostManzelstva.htm15739.42 KB116131


/V-SkolskeKatechezy.htm14794.72 KB6871


Ostatné1,03858.11 KB458640 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Linux2,31440.1 %5,50837.3 %
Windows1,94433.7 %5,15434.9 %
iOS1,22421.2 %3,21121.7 %
Macintosh2514.3 %6294.2 %
Neznámy330.5 %2441.6 %
Java Mobile00 %10 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
Google ChromeNie2,78048.2 %7,80352.9 %
SafariNie1,33423.1 %3,51223.8 %
FirefoxNie1,21821.1 %2,17214.7 %
MS Internet ExplorerNie1332.3 %3452.3 %
OperaNie991.7 %2541.7 %
MozillaNie841.4 %3692.5 %
EdgeNie470.8 %1360.9 %
Neznámy?400.6 %780.5 %
Android browser (PDA/Phone browser)Nie190.3 %530.3 %
Unknown WAP browser (PDA/Phone browser)Nie60.1 %60 %
 Ostatné 60.1 %190.1 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)2,08462.4 %3,50551.1 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google .com1,028 / 2,693
- Google Slovakia174 / 474
- Google United Kingdom4 / 6
- Google .com ( catchall )3 / 3
- Bing3 / 13
- Google Germany2 / 6
- Yahoo : r.search.yahoo.com2 / 6
- Zoznam2 / 4
- Yandex .ru2 / 2
- Google Austria1 / 2
- Ostatné5 / 17
1,22636.7 %3,22647 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- https://xn----stbbkefsko1e.xn--p1ai/menyu-i-czeny/55
- http://www.turcianskypeter.fara.sk33
- http://m.katolik5.webnode.sk/linky-na-ine-katolicke-stranky/33
- http://www.beladulice.sk/cirkvi.html22
- http://www.banskastiavnica.org/pl/informacje-ogolne/msze-i-naboz...22
- http://m.facebook.com113
- https://mail.azet.sk11
- https://l.facebook.com16
- http://areopag.sk/viewtopic.php11
- http://1net.sk/krestanskeforum/viewtopic.php11
- Ostatné176
210.6 %1131.6 %
Neznámý pôvod40.1 %90.1 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
7 Kľúčové slováHľadaniePercentá
krst v kostole114.2 %
povinna ucast na omsi114.2 %
farar inky114.2 %
potrebujem prve svete primanie na spovet114.2 %
inky farnost114.2 %
prve svete primanie vek114.2 %
nielen skatske hry114.2 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
19 VýrazyHľadaniePercentá
na28.3 %
inky28.3 %
prve28.3 %
svete28.3 %
primanie28.3 %
spovet14.1 %
povinna14.1 %
kostole14.1 %
v14.1 %
hry14.1 %
Iné slová937.5 %

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených338 / 1,439 Návštevy23.4 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
404Document Not Found (hits on favicon excluded)15,50396.3 %11.79 MB
403Forbidden3582.2 %315.80 KB
500Internal server Error1090.6 %27.33 KB
302Moved temporarily (redirect)350.2 %9.40 KB
206Partial Content340.2 %794.08 KB
405Method not allowed230.1 %15.89 KB
301Moved permanently (redirect)200.1 %4.65 KB
429Unknown error140 %322 Bytov
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): hashfiles, geoip, geoip_city_maxmind, tooltips, ipv6)